Александар Павић

Виши научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду (УБ),

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Moб:   +381 63 378 804
Teл:    +381 11 397 60 34
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: sasapavic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
(Теза: Функционални диверзитет бактеријских заједница изолованих из плодоносних тела тартуфа)
2006 - Дипломирани биолог, Биолошки факултет, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 - Научни сарадник, Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, ИМГГИ, УБ
2011 - 2014 - Истраживач сарадник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ
2010 - 2011 - Истраживач приправник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ
2008 - 2009 - Stipendista programa DAAD, Department for Soil Science, UFZ Centre for Environmental Research, Хале, Немачка
2006 - 2010 - Студент докторских студија, Биолошки факултет, УБ, као стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2014 - Ноћ истраживача: Science in Motion for Friday Night Commotion – SCIMFONICOM (H2020-MSCA-NIGHT-2014)
2013 - 2014 - Предавања и вежбе из микробиологије на семинарима из биомедицине у истраживачкој станици - Петница, Република Србија
2013 - Ноћ истраживача: Science in Motion for Friday Night Commotion 2.013 – SCIMFONICOM (FP7-PEOPLE-2013-NIGHT 609724)
2012 - Ноћ истраживача: Science in Motion for Friday Night Commotion – SCIMFONICOM (PNIGHT-GA-2012-316471)
2011 - Ноћ истраживача: Researchers' Night Fever "RENIFEVER" (EU, CSA-SA, FP7-PEOPLE-2011-NIGHT- 287432
2011 - Мала школа ДНКлогије, Пројекат популаризације науку финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
2004 - 2005 - Демонстратор на предметима Цитологија и Цитологија, ембриологија и хистологија, Биолошки факултет, УБ
2003 - Млађи сарадник на семинару из биологије, област микробиологија, у истраживачкој станици - Петница, Република Србија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Евалуација токсичног и тератогеног утицаја нових једињења синтетисаних хемијским путем или бактеријског порекла, на моделу ембриона зебрица (Данио рерио) праћењем ембрионалног развића и преживљавања ембриона
  • Испитивање деструктивног потенцијала бактерија у процесу биодетериорације слика и библиотечке грађе, тестирањем њихових способности да деградују органске компоненте слика, папира и пергамента или да користе сликарске пигменте као једине изворе есенцијалних нутријената
  • Функционални диверзитет бактерија из спороносних тела тартуфа, са аспекта улоге бактерија у ишрани тартуфа током њихове онтогеније и заштити од земљишних микопатогених гљива

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Veselinović, J.B., Kocic, G.M., Pavic, A., Nikodinovic-Runic, J., Senerovic, L., Nikolic, G.M., Veselinovic, A.M. 2015. Selected 4-phenyl hydroxycoumarins: In vitro cytotoxicity, teratogenic effect on zebrafish (Danio rerio) embryos and molecular docking study. Chemico-Biological Interactions, 231, 25, 10–17. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279715000733

Senerovic, L.,  Zivkovic, M.D., Veselinovic, A., Pavic, A., Djuran, M.I., Rajkovic, S., Nikodinovic-Runic, J. 2014. Synthesis and Evaluation of Series of Diazine-Bridged Dinuclear Platinum(II) Complexes through in Vitro Toxicity and Molecular Modeling: Correlation between Structure and Activity of Pt(II) Complexes. Journal of medicinal Chemistry, DOI: 10.1021/jm5017686 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jm5017686

Pavić, A., Ilić-Tomić, T.,  Pačevski, A., Nedeljković, T., Vasiljević, B., Morić, I. 2015. Diversity and biodeteriorative potential of bacterial isolates from deteriorated modern combined-technique canvas painting. International Biodeterioration and Biodegradation, 97, 2015, 40–50. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830514003370

Stanković, S., Morić, I., Pavić, A., Vojnović, S., Vasiljević, B., Cvetković, V. 2014. Bioleaching of copper from old flotation tailings samples (Copper Mine Bor, Serbia). Journal of the Serbian Chemical Society,  97-97. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-51391400097S#.VFH8ZBZW66s

Stanković, S., Morić, I., Pavić, A., Vasiljević, B., Johnson, B.D., Cvetković, V. 2014. Investigation of the microbial diversity of an extremely acidic, metal-rich water body (Lake Robule, Bor, Serbia). Journal of the Serbian Chemical Society, 79(6), 729-741. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391300071S#.VFH89hZW66s

Pavić, A., Stanković, S., Saljnikov, S.,  Krüger, D.,  Buscot, F., Tarkka, M., Marjanović, Ž. 2013. Actinobacteria may influence white truffle (Tuber magnatum Pico) nutrition, ascocarp degradation and interactions with other soil fungi. Fungal ecology, 6 (6), 527-538. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1754504813000585

Pavić, A., Stanković, S., Marjanović, Ž. 2011. Biochemical characterization of a a sphingomonad isolate from ascocarp of white truffle (Tuber magnatum Pico), Archives of Biological Sciences, 63 (3), 697-704. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-46641103697P#.VFH7YBZW66s

Djurić S., Pavić, A., Jarak, M., Pavlović, S., Starović, M., Pivić, R., Jošić, D. 2011. Selection of indigenous fluorescent pseudomonad isolates from maize rhizospheric soil in Vojvodina as possible PGPR. Roumanian Biotechnological Letters 16 (5), 6580-6590. http://www.rombio.eu/rbl5vol16/cuprins.html

Nikolić, Jakoba, N., Vojnović, S., Pavić, A., Janković, S., Leković, V. and Vasiljević, B. 2012. Polymerase chain reaction in the identification of periodontopathogens – a reliable and satisfactory method? Archives of Biological Sciences, 64 (4), 1413-1423. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-46641204413N#.VFH7YBZW66s

Please publish modules in offcanvas position.