Genetičko testiranje netolerancije laktoze

Netolerancija laktoze je smanjena sposobnost varenja mlečnog šećera laktoze koju u tankom crevu razgrađuje enzim laktaza. Ukoliko je stvaranje laktaze smanjeno, nemetabolisana laktoza dospeva u debelo crevo gde podleže fermentaciji, što dovodi do tegoba koje se manifestuju dijarejom, kolikama i meteorizmom. Uzroci netolerancije laktoze mogu biti primarni i sekundarni. Primarna netolerancija laktoze je uzrokovana genetičkim faktorom tj. mutacijom u regulatornom regionu gena za laktazu (LCT). DNK analiza je indikovana kod pacijenata sa problemima u varenju, dijarejama, nadutošću, bolovima u stomaku, gasovima koji su povezani sa konzumiranjem mleka. Podatak može biti značajan i u lečenju drugih bolesti, kao što su celiakija, Kronova bolest i zapaljenske bolesti creva.

pdfObaveštenje za korisnike

Kontakt:

dr Aleksandra Divac Rankov

telefon: 011/3976 658

mobilni telefon: 065/3976 658

fax: 011/3975 808

e-mail: labmolbio@imgge.bg.ac.rs