Student doktorskih studija
Laboratorija za molekularnu biologiju

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 64 397 66 58
Tel:     +381 11 397 66 58
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: sandra.d@imgge.bg.ac.rs                                   

OBRAZOVANJE

2011 - student doktorskih studija, studijski program Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2011 - Diplomirani biolog, Biološkom fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2012 - stipendija za uključivanje u realizaciju naučnoistraživačkog projekta Мinistarstva prosvete i nauke u okviru Programa osnovnih istraživanja, Republika Srbija

RADNO ISKUSTVO

2011 - 2014 - učešće na projektu Kompleksne bolesti kao model sistem za proučavanje modulacije fenotipa- strukturna i funkcionalna analiza molekularnih biomarkera, 173008, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija

OSTALE AKTIVNOSTI

2012 - 2013 - učesnik manifestacije „Dan DNK“ u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo pod  pokroviteljstvom  GO  Stari grad
2012 - 2014 - učesnik manifestacije „Noć istraživača“ u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo  pod  pokroviteljstvom  Evropske komisije

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Izučavanje korelacije genotipa sa fenotipom u naslednim bolestima
Genetski faktori rizika i molekularni mehanizmi inflamatornih procesa u bolestima pluća
Tumorska imunologija i implikacije citokina u imunskoj toleranciji na tumorske antigne
Molekularni mehanizmi gametogeneze i genetski faktori rizika u nastanku steriliteta kod muškaraca i žena