NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Jednom godišnje IMGGI objavljuje konkurs na koji se sa sopstvenim istraživačkim idejama mogu prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu. Konkurs se objavljuje u prvoj polovini godine, a rezultati se objavljuju na početku školske godine na sajtu IMGGI. Nagrada podrazumeva mogućnost realizacije rada za koji IMGGI obezbeđuje sredstva za potrošni materijal u iznosu koji se definiše konkursom, korišćenje laboratorije i potrebne opreme, kao i stručnu pomoć.

Pobednici konkursa:

2015. Maja Jokić, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu: Sinteza i ispitivanje kompleksa alicina

2016. Vojislav Gligorovski, Biološki fakultet & Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu: Konstrukcija molekularnog NILI (NOR) logičkog kola za E. coli koriščenjem promotora recA gena i SAM riboprekidača.

Konkurs za studentski naučno-istraživački rad u oblasti "life science" za 2017. godinu je otvoren i traje do 15. avgusta:

pdfKonkurs za studente 2017.pdf

KURSEVI

IMGGI povremeno organizuje tematske kurseve namenjene studentima osnovnih, master ili doktorskih studija biologije ili srodnih disciplina. Informacije o kursevima objavljuju se u vestima na sajtu IMGGI.

U 2017. godini IMGGI će organizovati dva kursa za studente.

Za kurseve koje IMGGI organizuje mogu se prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu, a prvenstveno su namenjeni studentima biologije i srodnih disciplina. Sadržaj je prilagođen studentima osnovnih studija i od predznanja zahteva samo osnovno poznavanje principa biologije i hemije.

Prijavljivanje za kurseve u 2017. godini vrši se preko obrasca:

 

Prijavljivanje se vrši najkasnije do 31. maja, a svi prijavljeni će tokom juna biti obavešteni da li su odabrani za učešće.

12. jul 2017.

Kurs "Uvod u naučno-istraživački rad"

Program:
10:00-11:00 Uvodno predavanje
11:20-12:20 Radionica: Postavka eksperimenta
12:50-13:50 Radionica: Predstavljanje rezultata istraživanja
14:10-15:10 Radionica: Pisanje sažetka rada
15:10-15:30 Završna diskusija

Napomena:
Prilikom odabira učesnika za ovaj kurs prednost će imati studenti druge i prve godine osnovnih studija.

 

9. avgust 2017.

Kurs „Kritika naučno-istraživačkog rada"

Program:  
10:00-11:00 Uvodno predavanje
11:20-12:20 Radionica: Postavljanje naučne hipoteze
12:50-13:50 Radionica: Odabir model sistema i metodologije
14:10-15:10 Radionica: Recenzija naučne publikacije
15:10-15:30 Završna diskusija

Napomena:
Prilikom odabira učesnika za ovaj kurs prednost će imati studenti četvrte i treće godine osnovnih studija.