Seminari

Jedna od redovnih aktivnosti Instituta, pod pokroviteljstvom Naučnog veća, je održavanje naučnih seminara i gostujućih predavanja, svakog utorka u 15h u trajanju od 60 minuta.

Na naučnim seminarima se u godišnjim ciklusima prezentuje rad laboratorija.

Istraživači prezentuju rezultate svojih istraživanja i informišu zaposlene u IMGGI o tekućim projektima, saradnjama, objavljenim radovima, promenama u strukturi saradnika.

U terminima seminara održavaju se i predavanja istraživača iz drugih naučnih i obrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva, sa ciljem uspostavljanja novih saradnji i intenziviranja postojećih. 

RASPORED  SEMINARA

za period od 16. januara  do 13. februara

Laboratorija za  molekularnu mikrobiologiju (Lab 06)

  1. 01. 2018.

dr Jelena Begović, dr Nataša Golić, dr Milan Kojić: Predstavljanje laboratorije Lab06

 23. 01. 2018.

dr Jovanka Lukić: "Laktobacili kao probiotički suplementi za uzgoj smuđa u recikularnom sistemu"

Svetlana Soković Bajić: "Karakterizacija mikrovezikula soja Lb. plantarum BGAN8"

  1. 01. 2018.

dr Marija Miljković: "Bakteriocini soja Brevibacillus laterosporus – od identifikacije do primene"

dr Nemanja Mirković: "Laktolisterin BU: novi bakteriocin klase II širokog spektra antimikrobne aktivnosti" 

06. 02. 2018.

Miroslav Dinić: "Anti-inflamtorna uloga egzopolisaharida soja Lactobacillus paraplantarum BGCG11 u modelu somatskog bola kod pacova"

Katarina Novović: "Regulacija genske ekspresije i diverzitet CarO i Omp33-36 porina roda Acinetobacter spp" 

13. 02. 2018.

dr Goran Vukotić: Journal Club

Please publish modules in offcanvas position.