Jedna od redovnih aktivnosti Instituta, pod pokroviteljstvom Naučnog veća, je održavanje naučnih seminara i gostujućih predavanja, svakog utorka u 15h u trajanju od 60 minuta.

Na naučnim seminarima se u godišnjim ciklusima prezentuje rad laboratorija.

Istraživači prezentuju rezultate svojih istraživanja i informišu zaposlene u IMGGI o tekućim projektima, saradnjama, objavljenim radovima, promenama u strukturi saradnika.

U terminima seminara održavaju se i predavanja istraživača iz drugih naučnih i obrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva, sa ciljem uspostavljanja novih saradnji i intenziviranja postojećih.  

Raspored predavanja za april - maj 2017.

25. april 2017. (utorak 15h)
Dr Jelena Begović, direktor IMGGI :Inovacije za budućnost

9. maj 2017. (utorak 15h)
Strahinja Vukoičić, dipl. inž. el., direktor HTEC Control Systems: Iskustvo u svetu inovativne delatnosti i preduzetništva

19. maj 2017. (petak, 12h)
John Fraser - savetnik, angažovan od strane Svetske banke, u Fondu za Inovacionu delatnost Srbije:
Technology Transfer - Opportunity Recognition in a Laboratory Setting