Letnji program obuke u IMGGI organizuje se svake godine tokom jula ili avgusta.

Ovaj program omogućava intenzivan dvonedeljni trening za studente zainteresovane za naučnu karijeru u oblasti "life science". U sklopu programa polaznici stiču teorijsko znanje i eksperimentalne veštine neophodne za osnovne manipulacije i analize nukleinskih kiselina i proteina.

Obuka uključuje sledeće bazične tehnike molekularne biologije: izolaciju DNK, RNK i proteina, PCR metodu, sekvenciranje DNK sa obradom sekvenci, reverznu transkripciju i Real Time PCR, eseje za analizu enzimske aktivnosti, Western blot i imunobojenja, kultivaciju bakterija, transformaciju i izolaciju plazmidne DNK i rad sa eukariotskim ćelijama u kulturi.

Studenti stiču iskustvo u laboratorijskom radu pod mentorstvom nekog od iskusnih istraživača iz IMGGI. Na kraju obuke polaznici dobijaju potvrdu o završenom treningu u IMGGI.
Cena kursa je 920 Evra.

Letnji program obuke namenjen je prvenstveno studentima iz inostranstva, dok studenti fakulteta Univerziteta u Beogradu laboratorijsku praksu mogu steći tokom godine kroz mnogobrojne programe i saradnje njihovih fakulteta i IMGGI.

Informacije o ovogodišnjem programu:
pdfSummer training program

Kontakt: courses@imgge.bg.ac.rs