PROGRAM BIOLOGIJE I HEMIJE ZA SREDNJOŠKOLCE namenjen je učenicima od 1. do 4. razreda gimnazija i srednjih stručnih škola koji paralelno sa redovnom nastavom žele da steknu dodatna znanja i da se upoznaju sa naučno-istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka. Ovaj program se realizuje u okviru Regionalnog centra za talente Beograd 2 od 2011. godine sa ciljem da potencijalne buduće studente bioloških, hemijskih i srodnih fakulteta upozna sa savremenim multidisciplinarnim pristupom u ovoj oblasti istraživanja. Sadržaji u sklopu programa u toku školske 2016/17 biće realizovani u periodu od 1. septembra do 15. juna u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i biće otvoreni i za zainteresovane srednjoškolce koji nisu članovi Centra.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD u sklopu programa je moguće uraditi ili u IMGGI ili u nekoj drugoj naučnoj ustanovi. Svaki polaznik od rukovodioca programa može dobiti pomoć oko pripreme, izrade i pisanja rada, kao i savet za pronalaženje mentora i ustanove u kojoj bi rad mogao biti urađen. Konsultacije se mogu obaviti u IMGGI radnim danom u terminu koji polaznik prethodno dogovori sa rukovodiocem programa.

OD POLAZNIKA SE OČEKUJE samo da imaju dobru volju i želju da se priključe programu. Nije potrebno nikakvo posebno predznanje, očekuje se samo najosnovnije poznavanje principa prirodnih nauka. Nijedna od aktivnosti nije obavezna i polaznici mogu sami da organizuju svoj rad u okviru programa u skladu sa svojim interesovanjima, drugim aktivnostima i obavezama. Aktivnosti se organizuju u dogovoru sa rukovodiocem programa na osnovu interesovanja i potreba polaznika.

SADRŽAJI I AKTIVNOSTI programa planirani za 2016/17 su sledeći:

   • Obrada aktuelnih tema iz oblasti prirodnih nauka kroz predavanja u IMGGI i drugim naučnim i kulturnim ustanovama;
   • Upoznavanje sa savremenom metodologijom koja se koristi u biologiji i hemiji kroz demonstracione vežbe u IMGGI i prilikom poseta institutima i fakultetima;
   • Savladavanje akademskih veština i praktičnih aspekata naučno-istraživačkog rada (čitanje i pisanje sažetaka i radova, planiranje istraživačkih projekata, obrada rezultata, prezentovanje radova);
   • Usvajanje naučnog metoda i razvoj kritičkog mišljenja rešavanjem istraživačkih zadataka i izradom mini-projekata kroz interaktivne radionice i rad u grupama;
   • Učešće u organizaciji i realizaciji naučno-popularnih manifestacija i angažovanje polaznika u svojstvu demonstratora i volontera.

PRIJAVLJIVANJE se vrši slanjem popunjenog obrasca rukovodiocu programa, Aleksandri Nikolić na adresu centarzatalente@imgge.bg.ac.rs. Svi učenici koji dostave prijavu biće pozvani na razgovor u terminu po dogovoru. Svi prijavljeni polaznici mogu učestvovati u predavanjima i radionicama, a odabir polaznika koji će biti uključeni u naučno-istraživački rad vrši rukovodilac programa. Polaznici zainteresovani za izradu naučno-istraživačkog rada u 2016/17 treba da se prijave najkasnije do 5. septembra 2016. godine, a prijavljivanje za sve ostale aktivnosti moguće je tokom cele školske godine.

docKliknite da bi preuzeli Prijavu za program bilogije i hemije za srednjoskolce

 

Regionalni centar za talente Beograd II i IMGGI od 2011. godine sarađuju na realizaciji Programa biologije i hemije za učenike srednjih škola. Programskim sadržajima u Centru rukovodi dr Aleksandra Nikolić, a u svojstvu članova komisije za ocenu radova na smotrama su do sada učestvovale dr Bojana Banović, dr Iva Pruner i Sandra Dragičević.

U toku prethodne tri školske godine ukupno 12 polaznika Centra je uradilo svoje istraživačke radove u IMGGI. U mentorskom radu su učestvovali dr Milena Ugrin, dr Iva Pruner, dr Marija Mojsin, dr Jelena Popović, dr Branko Jovčić, dr Ivana Morić, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Aleksandar Pavić, dr Jovanka Lukić i Dragana S. Nikolić.

Na International Conference of Young Scientists predstavljeni su sledeći radovi urađeni u IMGGI:

   • 2012 - Nevenka Radić, učenica IV razreda Šeste beogradske gimnazije

"Angelman syndrome diagnosis: FISH analysis of chromosome 15 microdeletion"

mentor: dr Jelena Popović, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

   • 2013 - Lazar Milin, učenik IV razreda Četrnaeste beogradske gimnazije

"Isolation of metal resistant bacteria from soil"

mentor: dr Ivana Morić, Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama

   • 2014 - Mihajlo Stošić, učenik IV razreda Medicinske škole Beograd

"Influence of plasma on conformation of plasmid DNA"

mentor: dr Iva Pruner, Laboratorija za molekularnu biologiju

Polaznici Programa biologije i hemije učestvovali su u brojnim radionicama u organizaciji IMGGI, a u sklopu manifestacija Noć istraživača i Dan DNK.