NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

U 2017. godini IMGGI je organizovao Konkurs za srednjoškolski naučno-istraživački rad u oblasti molekularne mikrobiologije. Pobednik konkursa je Miloš Nikolić, učenik četvrtog razreda Šabačke gimnazije, čija je ideja za istraživački rad bila da ispita mogućnost popravke oštećene DNK u odsustvu gena odgovornih za stvaranje proteinskih kompleksa RecBCD i RecFOR koji učestvuju u reparaciji DNK kod bakterija.

PROGRAM BIOLOGIJE I HEMIJE ZA SREDNJOŠKOLCE

Namenjen je učenicima od 1. do 4. razreda gimnazija i srednjih stručnih škola koji paralelno sa redovnom nastavom žele da steknu dodatna znanja i da se upoznaju sa naučno-istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka. Ovaj program IMGGI realizuje u saradnji sa Regionalnim centrom za talente Beograd 2 od 2011. godine sa ciljem da potencijalne buduće studente bioloških, hemijskih i srodnih fakulteta upozna sa savremenim multidisciplinarnim pristupom u ovoj oblasti istraživanja. Sadržaji u sklopu programa se realizuju u periodu od 1. septembra do 15. juna u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i otvoreni su i za zainteresovane srednjoškolce koji nisu članovi Centra.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD u sklopu programa je moguće uraditi ili u IMGGI ili u nekoj drugoj naučnoj ustanovi. Svaki polaznik od rukovodioca programa može dobiti pomoć oko pripreme, izrade i pisanja rada, kao i savet za pronalaženje mentora i ustanove u kojoj bi rad mogao biti urađen. Konsultacije se mogu obaviti u IMGGI radnim danom u terminu koji polaznik prethodno dogovori sa rukovodiocem programa.

OD POLAZNIKA SE OČEKUJE samo da imaju dobru volju i želju da se priključe programu. Nije potrebno nikakvo posebno predznanje, očekuje se samo najosnovnije poznavanje principa prirodnih nauka. Nijedna od aktivnosti nije obavezna i polaznici mogu sami da organizuju svoj rad u okviru programa u skladu sa svojim interesovanjima, drugim aktivnostima i obavezama. Aktivnosti se organizuju u dogovoru sa rukovodiocem programa na osnovu interesovanja i potreba polaznika.

SADRŽAJI I AKTIVNOSTI koji se realizuju u okviru programa su:

   • Obrada aktuelnih tema iz oblasti prirodnih nauka kroz predavanja u IMGGI i drugim naučnim i kulturnim ustanovama;
   • Upoznavanje sa savremenom metodologijom koja se koristi u biologiji i hemiji kroz demonstracione vežbe u IMGGI i prilikom poseta institutima i fakultetima;
   • Savladavanje akademskih veština i praktičnih aspekata naučno-istraživačkog rada (čitanje i pisanje sažetaka i radova, planiranje istraživačkih projekata, obrada rezultata, prezentovanje radova);
   • Usvajanje naučnog metoda i razvoj kritičkog mišljenja rešavanjem istraživačkih zadataka i izradom mini-projekata kroz interaktivne radionice i rad u grupama;
   • Učešće u organizaciji i realizaciji naučno-popularnih manifestacija i angažovanje polaznika u svojstvu demonstratora i volontera.

PRIJAVLJIVANJE se vrši slanjem popunjenog obrasca rukovodiocu programa, Aleksandri Nikolić na adresu centarzatalente@imgge.bg.ac.rs. Svi učenici koji dostave prijavu biće pozvani na razgovor u terminu po dogovoru. Svi prijavljeni polaznici mogu učestvovati u predavanjima i radionicama, a odabir polaznika koji će biti uključeni u naučno-istraživački rad vrši rukovodilac programa. Polaznici zainteresovani za izradu naučno-istraživačkog rada treba da se prijave najkasnije do 10. septembra 2017. godine, a prijavljivanje za sve ostale aktivnosti moguće je tokom cele školske godine.

 

docKliknite da bi preuzeli Prijavu za program bilogije i hemije za srednjoskolce

 

Na International Conference of Young Scientists predstavljeni su sledeći radovi urađeni u IMGGI:

   • 2012 - Nevenka Radić, učenica IV razreda Šeste beogradske gimnazije

"Angelman syndrome diagnosis: FISH analysis of chromosome 15 microdeletion"

mentor: dr Jelena Popović, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

   • 2013 - Lazar Milin, učenik IV razreda Četrnaeste beogradske gimnazije

"Isolation of metal resistant bacteria from soil"

mentor: dr Ivana Morić, Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama

   • 2014 - Mihajlo Stošić, učenik IV razreda Medicinske škole Beograd

"Influence of plasma on conformation of plasmid DNA"

mentor: dr Iva Pruner, Laboratorija za molekularnu biologiju

Polaznici Programa biologije i hemije učestvovali su u brojnim radionicama u organizaciji IMGGI, a u sklopu manifestacija Noć istraživača i Dan DNK.