Doktorski studijski program Molekularna biologija IMGGI realizuje zajedno sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.
Program nosi 180 ESPB, traje 3 godine i obuhvata dva modula: Molekularna biologija eukariota i Molekularna biologija prokariota.

Cilj programa je da obezbedi intelektualni okvir za razvoj visoko obrazovanih i kreativnih mladih naučnika od kojih se očekuje da u budućnosti preuzmu vodeće pozicije u naučnim istraživanjima i univerzitetskoj nastavi.