Predsednik Naučnog veća:

dr Marija Mojsin, viši naučni saradnik

Članovi Naučnog veća:
 1. dr Branka Vasiljević, naučni savetnik
 2. dr Sonja Pavlović, naučni savetnik
 3. dr Dragica Radojković, naučni savetnik
 4. dr Milan Kojić, naučni savetnik
 5. dr Ivana Strahinić, naučni savetnik
 6. dr Nataša Golić, naučni savetnik
 7. dr Gordana Nikčević, naučni savetnik
 8. dr Jelena Begović, viši naučni saradnik
 9. dr Snežana Kojić, viši naučni saradnik
 10. dr Jelena Samardžić, naučni saradnik
 11. dr Nataša Kovačević Grujičić, naučni saradnik, zamenik predsednika
 12. dr Ivana Morić, naučni saradnik
 13. dr Jelena Kušić-Tišma, naučni saradnik
 14. dr Jelena Popović, naučni saradnik
 15. dr Branka Zukić, viši naučni saradnik
 16. dr Ljiljana Rakićević, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
 17. dr Maja Stojiljković, viši naučni saradnik
 18. dr Lidija Šenerović, viši naučni saradnik