IMGGI je upisan u Registar za oglede na životinjama po rešenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije od 27. 12. 2016, a na osnovu člana 33 Zakona o dobrobiti životinja.

Etičnost predloženih eksperimentalnih protokola u kojima se koriste laboratorijske životinje procenjuje Etička komisija za rad na eksperimentalnim životinjama IMGGI u sastavu

-dr Snežana Kojić, naučni savetnik, predsednik Komisije

-dr Marija Švirtlih, naučni saradnik, zamenik predsednika Komisije

-dr Maja Tolinački, naučni saradnik

-dr Aleksandar Pavić, naučni saradnik

-Bogomir Bolka Prokić, doktor vet. med., asistent na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

-dr Branislav Prokić, redovni profesor na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

-Marijana Kiricojević, doktor vet. med., Veterinarsko društvo za spasavanje i zbrinjavanje bolesnih i ugroženih životinja VetCare, Zemun.

Detaljno uputstvo za podnošenja zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda nad životinjama se nalazi u prilogu Uputstvo za predaju obrazaca.

pdfUputstvo za predaju obrasca

docObrazac zahteva za odobrenje sprovođenjaogleda nad životinjama

docZahtev za stručno mišljenje o etičkoj opravdanosti

pdfPravilnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

pdfVodič za rad sa eksperimentalnim životinjma

pdfPravilnik za rad sa eksperimentalnim životinjama IMGGI

pdfZakon o dobrobiti životinja