Predsednik Naučnog veća:

dr Gordana Nikčević, naučni savetnik, predsednik

Članovi Naučnog veća:
 1. akademik Milena Stevanović, naučni savetnik
 2. dr Branka Vasiljević, naučni savetnik
 3. dr Sonja Pavlović, naučni savetnik
 4. dr Dragica Radojković, naučni savetnik
 5. dr Vesna Maksimović, naučni savetnik
 6. dr Milan Kojić, naučni savetnik
 7. dr Ivana Strahinić, naučni savetnik
 8. dr Nataša Golić, naučni savetnik
 9. dr Jelena Begović, viši naučni saradnik
 10. dr Snežana Kojić, viši naučni saradnik
 11. dr Jelena Samardžić, naučni saradnik
 12. dr Nataša Kovačević Grujičić, naučni saradnik, zamenik predsednika
 13. dr Ivana Morić, naučni saradnik, zamenik predsednika
 14. dr Marija Mojsin, naučni saradnik
 15. dr Jelena Kušić Tišma, naučni saradnik
 16. dr Jelena Popović, naučni saradnik
 17. dr Branka Zukić, viši naučni saradnik
 18. dr Ljiljana Rakićević, naučni saradnik