Odeljenje za gajenje i transformaciju biljaka raspolaže opremom za održavanje biljnih kultura in vitro, laminarom neophodnim za sterilan rad i aparaturom za hidroponično gajenje biljaka.

Hidroponični sistemi su posebno pogodni za ispitivanje uticaja deficita esencijalnih elemenata, kao i toksičnih metala na rast i razviće biljaka. Ćelijska linija duvana BY2 se koristi u eksperimentima tranzijentne ekspresije i analize regulacije genskih promotora.