Doktorand
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju (LMM)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 65 3654985
Tel:     +381 11 3975960
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: popovic88nikola@gmail.com

OBRAZOVANJE

2014 - master bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2013 - diplomirani biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2014 - student doktorskih studija, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
2013 - 2014 - master student i volonter, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

OSTALE AKTIVNOSTI

2016 - Dobitnik FEMS stipendije
2015 - Obuka kultivacije anaerobnih bakterija, IPLA, Vilavicioza, Španija
2014 - Član društva mikrobiologa Srbije

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Molekularna karakterizacija probiotičkog potencijala prirodnih izolata bakterija roda Enterococcus
Molekularni mehanizmi ostvarivanja probiotičkog efekta enterokoka
Molekularni mehanizmi delovanja necitotoksičnih bioaktivnih jedinjenja koje produkuju bakterije roda Enterococcus