Istraživač pripravnik
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju (LMM),

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 65 397 59 60
Tel:     +381 11 397 59 60
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: mdinic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2012 - doktorske studije-farmaceutska mikrobiologija, Farmaceutski Fakultet (FF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2012 - magistar farmacije-master, FF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2014 - istraživač pripravnik, LMM, IMGGI, UB

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Proučavanje efekata laktobacila i njihovih biološki aktivnih komponenata na vijabilnost ćelija i različite ćelijske procese u cilju identifikacije potencijalnih molekularnih mehanizama njihovog terapijskog dejstva. Ispitivanje interakcije laktobacila sa gastrointestinalnom mukozom, njihov uticaj na epitelnu, imunološku barijeru i fiziološke procese u gastrointestinalnom traktu. Uticaj laktobacila na patogenezu bakterijskih infekcija u in vitro/in vivo uslovima.