Istraživač pripravnik
Laboratorija za molekularnu biologiju

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu (UB),

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 64 397 66 58
Tel:     +381 11 397 66 58
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: jovanadespotovic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2015 - Student doktorskih akademskih studija, studijski program Molekularna biologija, Biološki fakultet (BF), UB
2015 - Master biolog, BF, UB
2014 - Diplomirani biolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2015 - Istraživač pripravnik, IMGGI
2014 – 2015 Izrada master teze, IMGGI, UB - Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

OSTALE AKTIVNOSTI

2013 - 2014 - učesnik manifestacije „Festival nauke“ i „Noć istraživača“

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

  • Molekularna osnova gastrointestinalnih malignih bolesti,
  • mutaciona analiza gena SMAD4,
  • evaluacija toksičnosti jedinjenja na modelu embriona zebra riba (Danio rerio) praćenjem embrionalnog razvića i preživljavanja embriona,
  • mikroRNK uključene u regulaciju TGFβ signalizacije kod metastatskog kolorektalnog karcinoma

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Jevtić B, Djedović N, Stanisavljević S, Despotović J, Miljković D, Timotijević G. Cucurbitacin E Potently Modulates the Activity of Encephalitogenic Cells. J Agric Food Chem. 2016 Jun 22;64(24):4900-7.
doi: 10.1021/acs.jafc.6b00951.