Još članaka...

 1. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA USLUGU POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I KARATA DRUGIH VRSTA PREVOZA, REZERVACIJI HOTELSKOG SMESTAJA ZA SLUZBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU) (BROJ JN 04/2017)
 2. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA USLUGU INTEGRISANOG SISTEMA OBEZBEĐENJA (FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA SA PROTIVPOŽARNOM ZAŠTITOM) (BROJ JN 03/2017)
 3. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA RASHLADNIH GRUPA (BROJ JN 02/2017)
 4. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI AKTIVNA ELEKTRIČNA ENERGIJA (BROJ JN 01/2017)
 5. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 27/2016)
 6. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 26/2016)
 7. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 25/2016)
 8. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 24/2016)
 9. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 23/2016)
 10. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 22/2016)
 11. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO LABORATORIJSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 21/2016)
 12. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 20/2016)
 13. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 19/2016)
 14. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO LABORATORIJSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 18/2016)
 15. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 17/2016)
 16. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 16/2016)
 17. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 15/2016)
 18. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 14/2016)
 19. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 13/2016)
 20. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 12/2016)