Izbor u zvanje – dr Marija Švirtlih

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor dr Marije Švirtlih u naučno zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: Akademik Milena Stevanović, naučni savetnik, IMGGI, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Snežana Kojić, viši naučni saradnik IMGGI, Univerzitet u Beogradu, član, dr Marija Mojsin, viši naučni saradnik, IMGGI, Univerzitet u Beogradu, član i dr Svetlana Radović, redovni profesor Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 06. jula 2017. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u zvanje – dr Andrijana Klajn

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor dr Andrijane Klajn u naučno zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Marija Mojsin, viši naučni saradnik, IMGGI, Uuniverzitet u Beogradu, predsednik Komisije, Akademik Milena Stevanović, naučni savetnik, IMGGI, Univerzitet u Beogradu, član i dr Goran Brajušković, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 06. jula 2017. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.