Naučni saradnik
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a,11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 65 39760212
Tel:     +381 11 3976212
Fax:    +381 11 3975808
E-mail: isidorapetrovic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2012 - Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB),
("Transkripciona regulacija ekspresije humanog SOX18 gena")
2002 - Magistar bioloških nauka, BF, UB
1998 - Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2013 - naučni saradnik, IMGGI, UB
2005 - 2013 - istraživač saradnik, IMGGI, UB
2001 - 2005 - istraživač pripravnik, IMGGI, UB           

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Glavna oblast naučnog istraživanja je ispitivanje uloge SOX gena u razvoju malignih tumora i metastazi. Naš cilj je pronalaženje novih potencijanih dijagnostičkih i prognostičkih markera, kao i novih potencijalnih anti-kancer targeta u okviru SOX genske familije. Takođe, ispitivanja su usmerena na analizu funkcionalnog odnosa između SOX gena i Hedgehog signalne kaskade u tumorskim ćelijskim linijama, kao i mogućnosti inhibicije rasta tumora primenom inhibitora koji blokiraju Hedgehog aktivnost i ekspresiju SOX gena. Pored svega navedenog, istraživanja su usmerena i ka pronalaženju novih prirodnih i sintetičkih agenasa koji imaju antikancerogeno dejstvo.

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. BMB Rep. 2014 Apr;47(4):197-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257117

Milivojevic M, Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Popovic J, Mojsin M, Stevanovic M. Construction and functional analysis of novel dominant-negative mutant of human SOX18 protein. Biochemistry (Mosc). 2013 Nov;78(11):1287-92. doi: 10.1134/S0006297913110096. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460943

Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M Early growth response protein 1 acts as an activator of SOX18 promoter. Exp Mol Med. 2010 Feb 28;42(2):132-42. doi: 10.3858/emm.2010.42.2.015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20054233

Popović J., Klajn A., Petrović I., Stevanović M. Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. 2010. Biochim Biophys Acta- Gene Reg Mech 1799(5-6):411-418. doi: 10.1016/j.bbagrm.2010.01.002. Epub 2010 Jan 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074681 

Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. ZBP-89 and Sp3 down-regulate while NF-Y up-regulates SOX18 promoter activity in HeLa cells. Mol Biol Rep. 2009 May;36(5):993-1000. doi: 10.1007/s11033-008-9272-x. Epub 2008 May 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496767

Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Djurovic J, Petrovic I, Stevanovic M. Comparison of promoter regions of SOX3, SOX14 and SOX18 orthologs in mammals. DNA Seq. 2008 Jun;19(3):185-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17852354