Irena Glumac
Istraživač saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 65 3976 445
Tel:     +381 11 3976 445
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: irena.glumac@imgge.bg.ac.rs                          

OBRAZOVANJE

2011 - Doktorske studije. Modul - molekularna biologija eukariota, FB, Univerzitet u Beogradu
2010 - Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, FB, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2013 - istraživač saradnik, IMGGI, UB
2012-2013 - istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, (IMGGI), UB

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Akutna i hronična mijeloidna leukemija. Multipli mijelom. Genetička osnova i poremećaj procesa diferencijacije, proliferacije i apoptoze. Molekularni markeri značajni za dijagnozu bolesti, praćenje i terapiju ovih hematoloških maligniteta.

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Expression of Bcl2L12 in chronic lymphocytic leukemia patients: association with clinical and molecular prognostic markers.Karan-Djurasevic T, Palibrk V, Zukic B, Spasovski V, Glumac I, Colovic M, Colovic N, Jurisic V, Scorilas A, Pavlovic S, Tosic N. Med Oncol. 2013 Mar;30(1):405