Doktorand
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju (LMM)                              

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 63 1407992
Tel:     +381 11 3975960
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: emilija.brdaric@gmail.com

OBRAZOVANJE

2016  - master bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 - diplomirani biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016  - student doktorskih studija, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
2015 - 2016 - master student i volonter, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Uloga еgzopolisaharida laktobacilusnih sojeva u zaštiti od toksičnog delovanja teškog metala, kadmijuma. Izučavanje laktobacila koji produkuju egzopolisaharide (EPS); kloniranje i funkcionalna karakterizacija EPS operona. In vivo i in vitro izučavanje probiotskih svojstva laktobacilusnih sojeva.