Povodom nacionalnog Dana nauke (10. jul) i Svetskog dana nauke za mir i razvoj (10. novembar) IMGGI organizuje program radionica na temu akademskih veština za srednjoškolce i studente.

U 2017. godini IMGGI će organizovati dva kursa za studente:

12. jul 2017. Kurs "Uvod u naučno-istraživački rad"

9. avgust 2017. Kurs „Kritika naučno-istraživačkog rada"

Programi kurseva za studente i informacije o prijavljivanju se nalaze na stranici:

http://imgge.bg.ac.rs/index.php/yu/obrazovanje-i-kursevi/za-studente 

Kurs "Uvod u naučno-istraživački rad" za srednjoškolce će biti organizovan u prvom polugodištu školske 2017/2018 godine.