U Beogradu će od 20. do 22. septembra 2017. godine biti održan Prvi kongres molekularnih biologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Predavanja i poster sekcije će biti organizovani u tri tematske celine: Molekularna biologija eukariota, Molekularna biologija mikroorganizama i Biomedicina.

Sve informacije o kongresu će biti dostupne na stranici Sprskog društva za molekularnu biologiju: molbios.bio.bg.ac.rs

pdfPrvo obaveštenje - Prvi kongres molekularnih biologa Srbije (CoMBoS).pdf