Školarac molekularac je program predavanja sa demonstracijama za srednjoškolce koji se realizuje u IMGGI u toku školske godine i letnjeg/zimskog raspusta. Predavanja najvećim delom obuhvataju prikaz osnovnih pojmova i bazičnih tehnika iz oblasti molekularne biologije, zanimljivosti i aktuelne informacije iz istraživanja u ovoj oblasti, kao i predstavljanje istraživačkih projekata koji se realizuju u laboratorijama IMGGI i model sistema koji se koriste u istraživanju. Pojedina predavanja se odnose na uvođenje u naučno-istraživački rad i upoznavanje sa osnovnim akademskim veštinama: izborom problema i formulisanjem hipoteze, pronalaženjem adekvatne naučne literature, izborom metodologije i model sistema, osmišljavanjem, izvođenjem, pisanjem i prezentovanjem rada.

Zainteresovani srednjoškolci mogu da prisustvuju predavanjima individualno ili organizovano preko škola. Individualno prijavljivanje za svako predavanje se vrši do definisanog roka pred zakazani termin preko linka u tabeli ispod i svi prisutni na predavanjima dobijaju potvrdu za svrhu pravdanja eventualnih izostanaka iz škole. Tokom letnjeg i zimskog raspusta prijavljivanje nije neophodno i tada je ulaz na predavanja slobodan. Škole zainteresovane da organizovano dovedu grupe učenika mogu da se obrate na adresu info@imgge.bg.ac.rs.

 

Predavanja:

Sreda, 8. mart 2017. od 11h
Dr Sandra Vojnović: Potraga za novim antimikoticima

Prijavljivanje od 21. februara do 5. marta.

Sreda, 22. mart 2017. od 11h
Jelena Marjanović-Vićentić: Razlike između muškog i ženskog mozga

Prijavljivanje: od 6. do 19. marta

 

Sreda, 5. april 2017. od 11h
Dr Kristel Klaassen: Šta se zgodi kad se mutacija u genu dogodi

Prijavljivanje: od 20. marta do 2. aprila

 
Sreda, 19. april 2017. od 11h

Dr Nemanja Mirković: Rezistencija na antibiotike - sumrak savremene medicine

Prijavljivanje: od 3. do 16. aprila

 
Sreda, 10. maj 2017. od 11h

Miroslav Dinić: Probiotici kao izvor farmakološki aktivnih jedinjenja

Prijavljivanje: od 17. aprila do 7. maja

 
Sreda, 31. maj 2017. od 11h

Dr Aleksandra Nikolić: U carstvu transkripcionih faktora

Prijavljivanje: od 8. do 28. maja