• Laboratorija za molekularnu biomedicinu ima reputaciju postignutu istraživačkim rezultatima i ekpertizom u dijagnostici različitih retkih bolesti u Srbiji i na Balkanu. Napori LMB su usmereni ka istraživanjima molekularne osnove zdravlja Opširnije...
 • Glavni pravac istraživanja naše laboratorije je korelacije genotipa sa fenotipom. Cilj nam je da otkrijemo kombinovanu modulatornu ulogu ispitivanih gena u respiratornim (HOBP, cistična fibroza), kardiovaskularnim (tromboza, kardiomiopatije) i malignim Opširnije...
 • Laboratorija za humanu molekularnu genetiku se već dugi niz godina bavi proučavanjem transkripcione regulacije ekspresije humanih SOX gena. U Laboratoriji se ispituje uloga SOX gena u procesima in vitro neurogeneze Opširnije...
 • Naučnoistraživački interesi Labratorije za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama obuhvataju biotehnologiju, molekularnu genetiku, biohemiju i ekologiju mikroorganizama i njihovih zajednica. Naša laboratorija, čiji je prethodni naziv bio Laboratorija za molekularnu Opširnije...
 • Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju poseduje jedinstvenu bakterijsku kolekciju koja obuhvata bakterije mlečne kiseline (BMK) izolovane kako iz fermentisanih mlečnih proizvoda proizvedenih u domaćinstvima po tradicionalnim recepturama tako i BMK izolovane Opširnije...
 •   Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka je osnovana 2002. godine. Istraživanja u laboratoriji pokrivaju različite aspekte molekularne biologije biljaka: ispitivanje mehanizama odgovora biljaka na različite faktore abiotičkog stresa (nutritivni stres, Opširnije...
 • 1 Laboratorija za molekularnu biomedicinu
 • 2 Laboratorija za molekularnu biologiju
 • 3 Laboratorija za humanu molekularnu genetiku
 • 4 Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama
 • 5 Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju
 • 6 Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka

Usluge

usluge 

strategija lat
program promocije
fondacija
serbodisinn logo
nmd

Novosti i događaji

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38

Kalendar događaja

 • 1