Докторанд,
Лаборатoријa зa мoлeкулaрну микрoбиoлoгију (ЛMM)                                                  

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 63 1407992
Tел:    +381 11 3975960
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: emilija.brdaric@gmail.com

OБРAЗOВAЊE

2016 – мастер биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2015 – дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

ИСTРAЖИВAЧKO ИСKУСTВO

2016 – студент докторских студија, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2015 - 2016 – мастер студент и волонтер, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Улога eгзополисахарида лактобацилусних сојева у заштити од токсичног деловања тешког метала, кадмијума. Изучавање лактобацила који продукују егзополисахариде (ЕПС), клонирање и функционална карактеризација ЕПС оперона. In vivo и in vitro  изучавање пробиотских својства лактобацилусних сојева.