Још чланака...

 1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И КАРАТА ДРУГИХ ВРСТА ПРЕВОЗА, РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ (БРОЈ ЈН 04/2018)
 2. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГУ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ПРОТИВПОЖАРНОМ ЗАШТИТОМ) (БРОЈ ЈН 03/2018)
 3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГУ ПОПРАВКЕ И ОДРЗАВАЊА РАШЛАДНИХ ГРУПА (БРОЈ ЈН 02/2018)
 4. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО АКТИВНА ЕЛЕКТРИЦНА ЕНЕРГИЈА (БРОЈ ЈН 01/2018)
 5. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ (БРОЈ ЈН 14/2017-18)
 6. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 16/2017-18)
 7. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 15/2017-18)
 8. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 13/2017)
 9. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА (БРОЈ ЈН 12/2017)
 10. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (БРОЈ ЈН 11/2017)
 11. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 10/2017)
 12. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 09/2017)
 13. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ (БРОЈ ЈН 08/2017)
 14. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 07/2017)
 15. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРОЈ ЈН 06/2017)
 16. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ (БРОЈ ЈН 05/2017)
 17. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГУ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И КАРАТА ДРУГИХ ВРСТА ПРЕВОЗА, РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ) (БРОЈ ЈН 04/2017)
 18. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГУ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ПРОТИВПОЖАРНОМ ЗАШТИТОМ) (БРОЈ ЈН 03/2017)
 19. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА (БРОЈ ЈН 02/2017)
 20. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (БРОЈ ЈН 01/2017)