Биолошки факултет,  Универзитета у Београду

www.bio.bg.ac.rs

Болница „Tan Tock Seng „

www.ttsh.com

Болница за оториноларигологију, КБЦ "Др Драгиша Мишовић-Дедиње"

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/stranice/c_bolnice_orl.html#cyr

Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан", Бања Лука

www.virsvb.com

Војномедицинска академија, Универзитет у Београду, Београд

http://www.vma.mod.gov.rs/

Даблински универзитетски колеџ, Ирска

www.ucd.ie

Центар за биоетичке студије, Универзитет  у Београду

www.csb.eu.com

 

Центар за молекуларну биологију „Северо Очоа“, Аутономни универзиет у Мадриду, Одељење за молекуларну биологију, Мадрид,  Шпанија

(Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, Universidad Autonoma de Madrid)

http://www.cbm.uam.es

Центар за ћелијску онкологију, Институт Биодоностиа, Сан Себастијан, Шпанија

http://www.biodonostia.org

Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду, Србија

http://ihtm.bg.ac.rs/index.php/sr/centri/centar-za-hemiju

„Center of Integrated Protein Science“,  Munich

http://www.cipsm.de

„CSK food enrichment”

www.cskfood.com/

Хемијски факултет Универзитета у Београду

www.chem.bg.ac.rs

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” ,Универзитет у Београду

www.ibiss.bg.ac.rs

 Историјски институт Београд

www.iib.ac.rs

Институт за заштиту биља и животну средину, ИЗБИС, Београд

www.izbis.com

Институт за реуматологију, Београд

www.reumatologija.org.rs

Институт за епидемиологију,  Медицински факултет, Универзитет у Београду

http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/katedre/katedre_uze_naucne_oblasti/epidemiologija/istorijat_katedre.dot

Институт друштвених наука, Београд

www.idn.org.rs

Интернационални центар за генетички инжењеринг и биотехнологију, Трст

www.icgeb.trieste.it

Институт за здравствену заштиту мајке и детета »Др Вукан Чупић«, Београд

www.imd.org.rs

Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица

www.iohbb.edu.rs

Институт за трансфузију крви Србије

http://www.nbti.org.rs/cms/view.php?id=1

Институт за Физику, Универзитет у Београду

http://bg.ac.rs/sr/clanice/instituti/IF.php

Институт за хистологију и ембриологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду

http://www.mfub.bg.ac.rs

Инситут за неурологију, Универзитет медицине у Гуангдонгу, Кина

http://www.gdmu.edu.cn/

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора

http://www.iefpg.org.rs/index.php/en/

 

Институт за експерименталну медицину, Мађарска академија науке, Будимпешта, Мађарска

https://www.university-directory.eu/Hungary/Institute-of-Experimental-Medicine--Hungarian-Academy-of-Sciences.html

http://koki.hu/

Институт за истраживање млечних производа Астурије, Одељење за науку и технологију хране, Шпанија

(Instituto de Productos Lácteos de Asturias - Consejo Superior de Investigaciones Científicas IPLA-CSIC, Asturias, Spain)

www.ipla.csic.es

Институт за технологију Карлсруе, Немачка

https://www.kit.edu

Институт хумане генетике Нјукастл на Тајну, Универзитет у Нјукаслу на Тајну, Велика Британија

http://www.ncl.ac.uk/igm/

 

Клинички центар Војводине, Нови Сад - Клиника за хематологију

www.kcv.rs

Клинички центар Србије, Београд - Клиника за алергологију и имунологију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-alergologiju-i-imunologiju

Клинички центар Србије, Београд – Клиника за хематологију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/sr/klinike/klinika-za-hematologiju

 

Клинички центар Србије, Београд – Клиника за гастроентерохепатологију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-gastroenterohepatologiju

Клинички центар Србије, Београд – Клиника за пулмологију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-pulmologiju

Клинички центар Србије, Београд – Клиника за психијатрију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/2013-02-22-08-26-02

Клинички центар Србије, Београд - Клиника за ендокринологију дијабетес и болести метаболизма

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-endokrinologiju-dijabetes-i-bolesti-metabolizma

 

Клинички центар Србије, Београд - Клиника за кардиологију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-kardiologiju

Клинички центар Србије, Београд – Клиника за неурохирургију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-neurohirurgiju

 Клинички центар Србије, Београд – Клиника за оториноларингологију и максофацијалну хирургију

http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/klinika-za-orl-i-mfh

Клинички центар Србије, Београд - Прва хируршка клиника

http://www.kcs.ac.rs

Клиничко-болнички центар Звездара

http://www.kbczvezdara.rs/

Клинички центар Земун

http://kbczemun.bg.ac.rs

 

Лабораторија за генетику, Институт за биолошке проблеме севера, Руска академија науке, Магадан, Русија

http://www.ibpn.ru/

 

Лабораторија за персонализовану терапију зрачењем, Институт за радијациону биологију, Хелмхолз центар, Минхен, Немачка

https://www.helmholtz-muenchen.de/en/isb/index.html

 

Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд

www.mfub.bg.ac.rs

Медицински факултет, Универзитет у Вашингтону, Сијетл, САД

http://www.uwmedicine.org/

Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Ниш

www.medfak.ni.ac.rs

Медицински факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија

www.mf.uni-lj.si

Национална Лабораторија Аргон, Илиноис, САД

http://www.msd.anl.gov

Национални технички универзитет у Атини, Грчка

www.ntua.gr

Одељење за фармакогнозију, Универзитет у Бечу, Аустрија

https://pharmakognosie.univie.ac.at/

Одељење за хемију, биотехнологију и науку о храни, Норвешки универзитет природних наука, Норвешка

www.nmbu.no/en/about-nmbu/faculties/vetbio/departments/ikbm

Одељење за медицину, хирургију и науку о здрављу, Универзитет у Трсту, Трст, Италија

https://dsm.units.it

Одељнеје за развојну генетику, Институт за истраживање срца И плућа Макс Планк, Бад Наухајм, Немачка

https://www.mpg.de

Одељење за истраживање коагулације крви, Каролинска институте, Стокхолм, Шведска

http://ki.se/en/mmk/clinical-chemistry-and-blood-coagulation

 

Одељење за патофизиолошке лабораторијске науке,Школа медицине у Нагоји, Универзитет у Нагоји, Јапан

http://www.met.nagoya-u.ac.jp/ENGLISH/

Одељење за молекуларну генетику, Медицински факултет, Универзитет у Љубаљани, Словенија

https://www.uni-lj.si

Одељење за форензичку медицине, Медицински факултет, Универзитет Николе Коперника, Пољска

http://www.umk.pl/

Одељнеје за радијациону онкологију, Школа медицине у Фајбергу, Универзитет у Нортвестерну, Чикаго, САД

http://www.feinberg.northwestern.edu/sites/rad-oncology

Општа болница Јоргос Папаниколау, Одељење за хематологију, Солун, Грчка http://www.snf.org/en/grants/grantees/g/george-papanikolaou-general-hospital-of-thessaloniki

Природно-математички факултет, Универзитет  у Нишу

www.pmf.ni.ac.rs

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

www.pmf.uns.ac.rs

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

www.pmf.kg.ac.rs

Српска академија наука и уметности

www.sanu.ac.rs/

Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад

www.tf.uns.ac.rs

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

www.tmf.bg.ac.rs

Одељење за хемију , Технички универзитет у Минхену

www.ch.tum.de

Универзитетска дечја клиника, Београд

www.tirsova.rs

Универзитетска клиника за плућне болести и алергију Голник, Словенија

www.klinika-golnik.si

Универзитет науке и технологије, Трондхејм, Норвешка

www.ntnu.edu

Универзитет у Монтани, Монтана, САД

www.umt.edu

Универзитет у Патрасу, Школа науке о здрављу, Одељење за фармацију, Патрас, Грчка

https://www.upatras.gr

Универзитет Ерланген, Нирнберг, Немачка

www.fau.eu

Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду

www.ffh.bg.ac.rs

Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

http://www.vet.bg.ac.rs

Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду, Београд

www.pharmacy.bg.ac.rs

Факултет за биомолекула и биомедицинске науке , Универзитет колеџ Даблин, Ирска

www.ucd.ie/sbbs