lab 04

Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ЛХМГ) се већ дуги низ година бави проучавањем транскрипционе регулације експресије хуманих SOX гена. У Лабораторији се испитује улога SOX гена у процесима ин витро неурогенезе и онкогене трансформације ћелија. Такође, испитују се сложене интеракције транскрипционих фактора, епигенетичких механизама и различитих сигналних путева (Sonic Hedgehog - SHH i Wnt)у регулацији експресије SOX гена и њихов утицај на процесе одржавања плурипотентности, диференцијацију, пролиферацију, миграцију, адхезију и апоптозу.

ЛХМГ се бави и анализом диверзитета савремене српске популације базираног на варијабиности митохондријалне ДНК што представља основу за будућа компаративна истраживања древних популација које су насељавале подручје Србије.

Део истраживачког интереса усмерен је и на тестирање биоактивних компоненти изолованих из биљака и гљива и анализу њихових потенцијалних терапеутских својстава применом ин витро тестова за цитотоксичност и антиоксидантивну активност, као и њихов утицај на ћелијску адхезију и миграторни потенцијал ћелије.

ЛХМГ нуди молекуларну дијагностику микроделеционих синдрома применом флуоресцентне ин ситу хибридизације (FISH), анализу нивоа фрагментације ДНК сперматозоида која допуњава постојеће протоколе у лечењу стерилитета, као и примену генетичких маркера у селекцији особина од економског значаја код домаћих животиња.

ЛХМГ је опремљена савременом лабораторијском опремом и има високо компетентне сараднике за истраживања у области хумане молекуларне генетике.

 

Текући пројекти:
Одабране публикације:
 1. Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic J, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Skonieczna K, Rogalla U, Grzybowski T, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial super-haplogroup U diversity in Serbians. Ann Hum Biol. 2017 Feb 19:1-11. doi: 10.1080/03014460.2017.1287954. [Epub ahead of print]
 2. Petrovic I, Milivojevic M, Popovic J, Schwirtlich M, Rankovic B, Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. PLoS One. 2015;10(11):e0143591.
 3. Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol 2015;156(3):449-465.
 4. Mojsin M, Topalovic V, Vicentic JM, Schwirtlich M, Stanisavljevic D, Drakulic D, Stevanovic M. Crosstalk between SOXB1 proteins and WNT/β-catenin signaling in NT2/D1 cells. Histochem Cell Biol 2015;144(5):429-441.
 5. Stanisavljevic N, Samardzic J, Jankovic T, Savikin K, Mojsin M, Topalovic V, Stevanovic M. Antioxidant and antiproliferative activity of chokeberry juice phenolics during in vitro simulated digestion in the presence of food matrix. Food Chem 2015;175:516-522.
 6. Vastagh C, Schwirtlich M, Kwakowsky A, Erdélyi F, Margolis FL, Yanagawa Y, Katarova Z, Szabó G. The spatiotemporal segregation of GAD forms defines distinct GABA signaling functions in the developing mouse olfactory system and provides novel insights into the origin and migration of GnRH neurons. Dev Neurobiol 2015;75:249-270.
 7. Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. BMB Rep 2014;47:197-202.
 8. Mojsin M, Vicentic JM, Schwirtlich M, Topalovic V, Stevanovic M. Quercetin reduces pluripotency, migration and adhesion of human teratocarcinoma cell line NT2/D1 by inhibiting Wnt/beta-catenin signaling. Food Funct 2014;5:2564-2573.
 9. Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. PLoS One 2014;9:e91852.
 10. Popović V, Živković J, Davidović S, Stevanović M, Stojković D. Mycotherapy of cancer: an update on cytotoxic and antitumor activities of mushrooms, bioactive principles and molecular mechanisms of their action. Curr Top Med Chem 2013;13:2791-2806.
 11. Drakulic D, Krstic A, Stevanovic M. Establishment and initial characterization of SOX2-overexpressing NT2/D1 cell clones. Genet Mol Res 2012;11:1385-1400.
 12. Mojsin M, Popovic J, Kovacevic Grujicic N, Stevanovic M. TG-interacting factor (TGIF) downregulates SOX3 gene expression in the NT2/D1 cell line. J Genet Genomics 2012;39:19-27.
 13. Cuturilo G, Menten B, Krstic A, Drakulic D, Jovanovic I, Parezanovic V, Stevanovic M. 4q34.1-q35.2 deletion in a boy with phenotype resembling 22q11.2 deletion syndrome. Eur J Pediatr 2011;170:1465-1470.
 14. Jovicić D, Milacić S, Vukov TD, Rakić B, Stevanović M, Drakulić D, Rakić R, Bukvić N. Detection of premature segregation of centromeres in persons exposed to ionizing radiation. Health Phys 2010;98:717-727.
 15. Mojsin M, Stevanovic M. PBX1 and MEIS1 up-regulate SOX3 gene expression by direct interaction with a consensus binding site within the basal promoter region. Biochem J 2010;425:107-116.
 16. Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. Early growth response protein 1 acts as an activator of SOX18 promoter. Exp Mol Med 2010;42:132-142.
 17. Popovic J, Klajn A, Petrovic I, Stevanovic M. Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. Biochim Biophys Acta 2010;1799:411-418.
 18. Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. ZBP-89 and Sp3 down-regulate while NF-Y up-regulates SOX18 promoter activity in HeLa cells. Mol Biol Rep 2009;36:993-1000.
 19. Cuturilo G, Drakulic D, Stevanovic M, Jovanovic I, Djukic M, Miletic-Grkovic S, Atanaskovic-Markovic M. A rare association of interrupted aortic arch type C and microdeletion 22q11.2. Eur J Pediatr 2008;167:1195-1198.
 20. Nikcevic G, Savic T, Kovacevic-Grujicic N, Stevanovic M. Up-regulation of the SOX3 gene expression by retinoic acid: characterization of the novel promoter-response element and the retinoid receptors involved. J Neurochem 2008;107:1206-1215.
Kontakt:

Војводе Степе 444а
Поштански фах 23,
11010 Београд, Србија
Тел:+381 11 3976212,
Факс:+381 11 3975808
hmgbox@imgge.bg.ac.rs