lab 03

Главни правац истраживања наше лабораторије је корелације генотипа са фенотипом. Циљ нам је да откријемо комбиновану модулаторну улогу испитиваних гена у респираторним (ХОБП, цистична фиброза), кардиоваскуларним (тромбоза, кардиомиопатије) и малигним (аденикарцином панкреаса, колоректални канцер, карцином плућа) болестима. Већина одабраних гена учествује у регулацији хемостазе, инфламаторним процесима, ремоделовању ткива, сигналним путевима, ћелијској пролиферацији, и заштити од оксидативног стреса. Такође, испитујемо корелацију мутација и полиморфизама у гену за цистичну фиброзу (ЦФТР) са фенотипом код оболелих од ЦФТР-патија (CFTR related diseases) као што су хронични панкреатитис, ЦБАВД и дисеминоване бронхиектазије.

У циљу дефинисања молекуларних механизама неуромишићних обољења и кардиомиопатија изучавамо структурну и регулаторну улоге сензора стреса у мишићној ћелији, протеина Анкрд1 и Анкрд2. Они повезују еластичну И-траку саркомере са контролом транскрипције у једру. Наша истраживања су усмерена на откривање сигналних путева у којима Анкрд1 и Анкрд2 учествују, на идентификацију њихових низводних таргета, као и молекуларних механизама регулације њихове експресије. Такође смо укључени у идентификацију мутација у гену Анкрд1 код пацијената оболелих од хипертрофичне кардиомиопатије, а изучавамо и статус протеина Анкрд2 у неуромишићним обољењима.

Зебрице (Danio rerio) користимо за истраживања кардиоваскуларног система и тестирање генотоксичности. Предност зебрица као анималног модел система се огледа у високој генетичкој и системској хомологији са човеком, великим бројем потомака, лаким генетичким манипулацијама и транспарентношћу организма која је погодна за имагинг.

У сарадњи са медицинским установама обављамо молекуларну дијагностику цистичне фиброзе, дефицијенције А1-антитрипсина и тромбофилије, као и фармакогенетичко тестирање за процену индивидуалног одговора на антикоагулантну терапију.

 
Текући пројекти:
 • Зебра-рибицa (Danio rerio) као модел систем за изучавање улоге мишићних протеина са анкиринским поновцима Ankrd1 и Ankrd2 у развићу и регенерацији срца,
  Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке
  Руководилац: Др Снежана Којић, ИМГГИ
Одабране публикације:
 1. Jasnic-Savovic J, Krause S, Savic S, Kojic A, Kovcic V, Boskovic S, Nestorovic A, Rakicevic L, Schreiber-Katz O, Vogel JG, Schoser BG, Walter MC, Valle G, Faulkner G, Kojic S. Differential expression and localization of Ankrd2 isoforms in human skeletal and cardiac muscles. Histochem Cell Biol.2016;146(5):569-584.
 2. Stankovic M, Kojic S, Djordjevic V, Tomovic A, Nagorni-Obradovic L , Petrovic-Stanojevic N, Mitic-Milikic M, Radojkovic D. Gene-environment interaction between the MMP9 C-1562T promoter variant and cigarette smoke in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. Environ Mol Mutagen. 2016;57(6):447-54
 3. Jasnic-Savovic J, Nestorovic A, Savic S, Karasek S, Vitulo N, Valle G, Faulkner G, Radojkovic D, Kojic S. Profiling of skeletal muscle Ankrd2 protein in human cardiac tissue and neonatal rat cardiomyocytes. 2015;143(6):583-597.
 4. Kojic S, Nestorovic A, Rakicevic L, Protic O, Jasnic-Savovic J, Faulkner G, Radojkovic D. Cardiac transcription factor Nkx2.5 interacts with p53 and modulates its activity. Arch Biochem Biophys 2015;569:45-53.
 5. Ljujic M, Divac Rankov A, Kojic S, Miranda E, Radojkovic D. Functional analysis of novel alpha-1 antitrypsin variants G320R and V321F. Mol Biol Rep 2014;41:6133-6141.
 6. Nikolic A, Milosevic K, Boskovic S, Nestorovic B. Neutrophil Elastase Gene Polymorphisms: Modulators of Response to Therapy in Childhood Bronchiectasis? Lung 2014;192(4):595-599.
 7. Pruner I, Djordjevic V, Gvozdenov M, Tomic B, Radojkovic D. Determination of transgene copy number in stably transfected mammalian cells by PCR-capillary electrophoresis assay. Biochem Genet 2014;52:159-165.
 8. Djordjevic V, Kovac M, Miljic P, Murata M, Takagi A, Pruner I, Francuski D, Kojima T, Radojkovic D. A novel prothrombin mutation in two families with prominent thrombophilia--the first cases of antithrombin resistance in a Caucasian population. J Thromb Haemost 2013;11:1936-1939.
 9. Rakicevic LB, Kusic-Tisma JS, Kovac MK, Backovic DT, Radojkovic DP. Rationalized DNA sequencing-based protocol for genotyping patients receiving coumarin therapy. Scand J Clin Lab Invest 2013;73:523-527.
 10. Djordjevic V, Mitic G, Pruner I, Kovac M, Radojkovic D. Are thrombophilia more multifactorial than we thought: report of mosaicism for FII G20210A and novel FII T20061C gene variants. J Thromb Haemost 2012;10:301-303.
 11. Nikolic A, Ristanovic M, Perovic V, Trifunovic J, Perovic M, Radojkovic D. Genetic alterations in SMAD4 and K-ras in Serbian patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2012;22:442-446.
 12. Nikolic A, Kojic S, Knezevic S, Krivokapic Z, Ristanovic M, Radojkovic D. Structural and functional analysis of SMAD4 gene promoter in malignant pancreatic and colorectal tissues: detection of two novel polymorphic nucleotide repeats. Cancer Epidemiol 2011;35:265-271.
 13. Kojic S, Nestorovic A, Rakicevic L, Belgrano A, Stankovic M, Divac A, Faulkner G. A novel role for cardiac ankyrin repeat protein Ankrd1/CARP as a co-activator of the p53 tumor suppressor protein. Arch Biochem Biophys 2010;502:60-67.
 14. Kusic J, Tomic B, Divac A, Kojic S. Human initiation protein Orc4 prefers triple stranded DNA. Mol Biol Rep 2010;37:2317-2322.
 15. Djordjevic V, Stankovic M, Brankovic-Sreckovic V, Rakicevic L, Radojkovic D. Genetic risk factors for arterial ischemic stroke in children: a possible MTHFR and eNOS gene-gene interplay? J Child Neurol 2009;24:823-827.
 16. Stankovic MM, Nestorovic AR, Tomovic AM, Petrovic-Stanojevic ND, Andjelic-Jelic MS, Dopudja-Pantic VB, Nagorni-Obradovic Lj M, Mitic-Milikic MM, Radojkovic DP. TNF-alpha-308 promotor polymorphism in patients with chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer. Neoplasma 2009;56:348-352.
 17. Stankovic M, Nikolic A, Divac A, Rakicevic L, Tomovic A, Mitic-Milikic M, Nagorni-Obradovic L, Grujic M, Petrovic-Stanojevic N, Andjelic-Jelic M, Dopudja-Pantic V, Radojkovic D. Matrix metalloproteinases gene variants in idiopathic disseminated bronchiectasis. J Investig Med 2009;57:500-503.
 18. Ljujic M, Topic A, Divac A, Nikolic A, Petrovic-Stanojevic N, Surlan M, Mitic-Milikic M, Radojkovic D. Isoelectric focusing phenotyping and denaturing gradient gel electrophoresis genotyping: a comparison of two methods in detection of alpha-1-antitrypsin variants. Transl Res 2008;151:255-259.
 19. Stankovic M, Nikolic A, Divac A, Tomovic A, Petrovic-Stanojevic N, Andjelic M, Dopudja-Pantic V, Surlan M, Vujicic I, Ponomarev D, Mitic-Milikic M, Kusic J, Radojkovic D. The CFTR M470V gene variant as a potential modifier of COPD severity: study of Serbian population. Genet Test 2008;12:357-362.
 20. Stefanovic D, Kusic J, Divac A, Tomic B. Formation of noncanonical DNA structures mediated by human ORC4, a protein component of the origin recognition complex. Biochemistry 2008;47:8760-8767.
Kontakt:
Vojvode Stepe 444a

Поштански фах 23,
11010 Београд, Србија
Тел:+381 11 3976658,
Факс:+381 11 3975808
labmolbio@imgge.bg.ac.rs