lab 06

Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ) поседује јединствену бактеријску колекцију која обухвата бактерије млечне киселине (БМК) изоловане како из ферментисаних млечних производа произведених у домаћинствима по традиционалним рецептурама тако и БМК изоловане из људи.

Из колекције се селектују потенцијални пробиотички сојеви чије се карактеристике изучавају применом молекуларних метода ин витро, као и у ин виво огледима на лабораторијским животињама. На овај начин се испитују молекуларне основе благотворног деловања селектованих пробиотика на специфична обољења човека, као што су инфламаторне болести црева и дијабетес. Крајњи циљ ових истраживања је примене живих пробиотика у форми функционалне хране и проналазак биоактивних једињења који остварују позитиван ефекат на људско здравље. Због потребе за применом селектованих БМК у производњи ферментисаних млечних производа са географским пореклом део истраживања ЛММ је посвећен изучавању производње и механизама деловања протеиназа и бактериоцина.

Услед сталне потребе за развојем истраживања и услуга, конструкција молекуларних оруђа као што су плазмиди, козмиди и експресиони вектори представља један од приоритета ЛММ.

ЛММ је део својих капацитета посветила изучавањима молекуларне основе резистенције на антибиотике клиничких изолата, као и њене дисеминације и еволуције. Осим тога, посебна пажња је посвећена изучавању бактерија које колонизују пацијенате оболелих од ретких болести, као што је цистична фиброза.

Лабораторија пружа услуге молекуларне идентификације и генотипизације бактерија, конструкције јединствених стартер култура за пробиотичке млечне напитке, јогурте и полутврде сиреве као и истраживања прилагођена клијенту.

Текући пројекти:
Одабране публикације:
 1. Mirkovic N, Polovic N, Vukotic G, Jovcic B, Miljkovic M, Radulovic Z, Diep DB, Kojic M. Lactococcus lactis LMG2081 Produces Two Bacteriocins, a Nonlantibiotic and a Novel Lantibiotic. Appl Environ Microbiol. 2016;82(8):2555-2562.
 2. Novovic K, Vasiljevic Z, Kuzmanovic M, Lozo J, Begovic J, Kojic M, Jovcic B. Novel E. coli ST5123 Containing blaNDM-1 Carried by IncF Plasmid Isolated from a Pediatric Patient in Serbia. Microb Drug Resist. 2016 Apr 13. [Epub ahead of print]
 3. Stanisavljević S, Lukić J, Momčilović M, Miljković M, Jevtić B, Kojić M, Golić N, Mostarica Stojković M, Miljković D. Gut-associated lymphoid tissue, gut microbes and susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis. Benef Microbes. 2016;7(3):363-373.
 4. Vasiljevic ZV, Novovic K, Kojic M, Minic P, Sovtic A Djukic S, Jovcic B. Burkholderia cepacia complex in Serbian patients with cystic fibrosis: prevalence and molecular epidemiology. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016 May 13. [Epub ahead of print]
 5. Živković M, Miljković MS, Ruas-Madiedo P, Markelić MB, Veljović K, Tolinački M, Soković S, Korać A, Golić N. EPS-SJ Exopolisaccharide Produced by the Strain Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8 Is Involved in Adhesion to Epithelial Intestinal Cells and Decrease on E. coli Association to Caco-2 Cells. Front Microbiol. 2016;7:286.
 6. Rajilić-Stojanović M, Jonkers DM, Salonen A, Hanevik K, Raes J, Jalanka J, de Vos WM, Manichanh C, Golic N, Enck P, Philippou E, Iraqi FA, Clarke G, Spiller RC, Penders J. Am J Gastroenterol. Intestinal microbiota and diet in IBS: causes, consequences, or epiphenomena? 2015;110(2):278-287.
 7. Lozo J, Berić T, Terzić-Vidojević A, Stanković S, Fira D, Stanisavljević L. Microbiota associated with pollen, bee bread, larvae and adults of solitary bee Osmia cornuta (Hymenoptera: Megachilidae). Bull Entomol Res 2015;105:470-476.
 8. Miljkovic M, Strahinic I, Tolinacki M, Zivkovic M, Kojic S, Golic N, Kojic M. AggLb Is the Largest Cell-Aggregation Factor from Lactobacillus paracasei Subsp. paracasei BGNJ1-64, Functions in Collagen Adhesion, and Pathogen Exclusion In Vitro. PL oS One 2015;10:e0126387.
 9. Novovic K, Filipic B, Veljovic K, Begovic J, Mirkovic N, Jovcic B. Environmental waters and bla in Belgrade, Serbia: Endemicity questioned. Sci Total Environ 2015;511c:393-398.
 10. Novovic K, Mihajlovic S, Vasiljevic Z, Filipic B, Begovic J, Jovcic B. Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii from Serbia: revision of CarO classification. PLoS One 2015;10:e0122793.
 11. Terzic-Vidojevic A, Tonkovic K, Pavunc AL, Beganovic J, Strahinic I, Kojic M, Veljovic K, Golic N, Kos B, Cadez N, Gregurek L, Suskovic J, Raspor P, Topisirovic L. Evaluation of autochthonous lactic acid bacteria as starter cultures for production of white pickled and fresh soft cheeses. Lwt-Food Science and Technology 2015;63:298-306.
 12. Vukotic G, Mirkovic N, Jovcic B, Miljkovic M, Strahinic I, Fira D, Radulovic Z, Kojic M. Proteinase PrtP impairs lactococcin LcnB activity in Lactococcus lactis BGMN1-501: new insights into bacteriocin regulation. Front Microbiol 2015;6:92.
 13. Zivkovic M, Hidalgo-Cantabrana C, Kojic M, Gueimonde M, Golic N, Ruas-Madiedo P. Capability of exopolysaccharide-producing Lactobacillus paraplantarum BGCG11 and its non-producing isogenic strain NB1, to counteract the effect of enteropathogens upon the epithelial cell line HT29-MTX. Food Research International. 2015;74.199–207.
 14. Filipic B, Nikolic K, Filipic S, Jovcic B, Agbaba D, Stankovic JA, Kojic M, Golic N. Identifying the CmbT substrates specificity by using a quantitative structure-activity relationship (QSAR) study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2014;45:764-771.
 15. Lukic J, Strahinic I, Milenkovic M, Nikolic M, Tolinacki M, Kojic M, Begovic J. Aggregation factor as an inhibitor of bacterial binding to gut mucosa. Microb Ecol 2014;68:633-644.
 16. Ovchinnikov KV, Kristiansen PE, Uzelac G, Topisirovic L, Kojic M, Nissen-Meyer J, Nes IF, Diep DB. Defining the structure and receptor binding domain of the leaderless bacteriocin LsbB. J Biol Chem 2014;289:23838-23845.
 17. Terzic-Vidojevic A, Mihajlovic S, Uzelac G, Veljovic K, Tolinacki M, Nikolic M, Topisirovic L, Kojic M. Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Travnik young cheeses, sweet creams and sweet kajmaks over four seasons. Food Microbiol 2014;39:27-38.
 18. Veljovic K, Terzic-Vidojevic A, Tolinacki M, Mihajlovic S, Vukotic G, Golic N, Kojic M. Molecular characterization of natural dairy isolates of Enterococcus faecalis and evaluation of their antimicrobial potential. In: Enterococcus faecalis: Molecular Characteristics, Role in Nosocomial Infections and Antibacterial Effects: Nova Publisher, 2014:123-126.
 19. Zivkovic M, Miljkovic M, Ruas-Madiedo P, Strahinic I, Tolinacki M, Golic N, Kojic M. Exopolysaccharide production and ropy phenotype are determined by two gene clusters in putative probiotic strain Lactobacillus paraplantarum BGCG11. Appl Environ Microbiol 2014;81(4):1387-1396.
 20. Nikolic M, Lopez P, Strahinic I, Suarez A, Kojic M, Fernandez-Garcia M, Topisirovic L, Golic N, Ruas-Madiedo P. Characterisation of the exopolysaccharide (EPS)-producing Lactobacillus paraplantarum BGCG11 and its non-EPS producing derivative strains as potential probiotics. International Journal of Food Microbiology 2012;158:155-162.
Kontakt:

Војводе Степе 444а
Поштански фах 23,
11010 Београд, Србија
Тел:+381 11 3975960,
Факс:+381 11 3975808
lab6@imgge.bg.ac.rs