lab 05

Научноистраживачки интереси Лабраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница.

Наша лабораторија, чији је претходни назив био Лабораторија за молекуларну генетику актиномицета, поседује јединствену колекцију Стрептомyцес врста као и других земљишних актиномицета које нам служе као извор нових биоактивних једињења и ензима од значаја за биотехнологију.

Стручност чланова лабораторије у областима микробиологије, молекуларне генетике, синтетичке хемије, ветеринарске медицине, ферментационе технологије и биокатализе, у спрези са дугогодишњим сарадњама пре свега са индустријским микробиолозима, биохемијским инжењерима, медицинским миколозима и хемичарима омогућава нам да се бавимо интересантним областима као што су:

 • Биотехнологија (одрживо и еколошко решења за синтезу вредних молекула и биоматеријала као и за конверзију отпадног материјала у материјале са већом вредношћу)
 • Биокатализа (откривање и конструисање нових биокатализатора за производњу хиралних молекула и побољшање биокаталитичких процеса)
 • Биоремедијација (ароматични угљоводоници, тешки метали) и биодетериорација (културна добра – слике, књиге, споменици)
 • Производња и карактеризација биоактивних једињења (колекција Стрептомyцес сп.)
 • Нови приступи у антимикробиолошким третманима (молекули који модулишу микробиолошку комуникацију; агенси који модулишу вируленцију; домаћин-патоген интеракције; спречавање формирање биофилмова; антифунгална терапија)
 • Утврђивање таксономске структуре микробиолошких заједница метагенским приступом и идентификација бактеријских изолата секвенцирањем гена за 16С ген.

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама непрекидно тражи партнере за сарадњу али истовремено и нуди услуге које укључују, између осталог, микробиолошку анализу узорака, анализу и карактериацију биоактивних молекула, као и дириговану еволуцију ензима.

Текући пројекти:
 • Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима
  OI 172061
  Руководилац: Др Нико Радуловић, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу
Одабране публикације:
 1. Ilic-Tomic T, Sokovic M, Vojnovic S, Ciric A, Veljic M, Nikodinovic-Runic J, Novakovic M. Diarylheptanoids from Alnus viridis ssp. viridis and Alnus glutinosa: Modulation of Quorum Sensing Activity in Pseudomonas aeruginosa. Planta Med. 2017;83(1-02):117-125.
 2. Warżajtis B, Glišić BĐ, Savić ND, Pavic A, Vojnovic S, Veselinović A, Nikodinovic-Runic J, Rychlewska U, Djuran MI. Mononuclear gold(III) complexes with L-histidine-containing dipeptides: tuning the structural and biological properties by variation of the N-terminal amino acid and counter anion. Dalton Trans. 2017;46(8):2594-2608.
 3. Ajdacic V, Senerovic L, Vranic M, Pekmezovic M, Arsic-Arsenijevic V, Veselinovic A, Veselinovic J, Solaja B, Nikodinovic-Runic J, Opsenica I. Synthesis and evaluation of thiophene-based guanylhydrazones (iminoguanidines) efficient against panel of voriconazole-resistant fungal isolates. Bioorg Med Chem. 2016;24:1277-1291.
 4. Božinović N, Šegan S, Vojnovic S, Pavic A, Šolaja BA, Nikodinovic-Runic J, Opsenica IM. Synthesis and anti-Candida Activity of Novel Benzothiepino[3,2-c]pyridine Derivatives. Chem Biol Drug Des. Chem Biol Drug Des. 2016;88(6):795-806.
 5. Glisic B, Senerovic L, Comba P, Wadepohl H, Veselinovic A, Milivojevic D, Djuran M, Nikodinovic-Runic J. Silver(I) complexes with phthalazine and quinazoline as effective agents against pathogenic Pseudomonas aeruginosa strains. J Inorg Biochem 2016;155:115-28.
 6. Jeremic S, Beskoski V, Djokic L, Vasiljevic B, Vrvic M, Avdalovic J, Gojgic Cvijovic G, Slavkovic Beskoski L, Nikodinovic-Runic J. Interactions of the metal tolerant heterotrophic microorganisms and iron oxidizing autotrophic bacteria from sulphidic mine environment during bioleaching experiments. J Environ Manage. 2016;172:151-161.
 7. Radivojevic J, Skaro S, Senerovic L, Vasiljevic B, Guzik M, Kenny S, Maslak V, O'Connor K, Nikodinovic-Runic J. Polyhydroxyalkanoate-based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds. Appl Microbiol Biotechnol. 2016;100:161-72.
 8. Savic N, Milivojevic D, Glisic B, Ilic-Tomic T, Veselinovic J, Pavic A, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, Djuran M. A comparative antimicrobial and toxicological study of gold(III) and silver(I) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles: synergistic activity and improved selectivity index of Au(III)/Ag(I) complexes mixture. RSC Adv. 2016;6:13193-13206.
 9. Ilic-Tomic T, Gencic MS, Zivkovic MZ, Vasiljevic B, Djokic L, Nikodinovic-Runic J, Radulovic NS. Structural diversity and possible functional roles of free fatty acids of the novel soil isolate Streptomyces sp. NP10. Appl Microbiol Biotechnol 2015;99(11):4815-4833.
 10. Pavić A, Ilić-Tomić T, Pačevski A, Nedeljković T, Vasiljević B, Morić I. Diversity and biodeteriorative potential of bacterial isolates from deteriorated modern combined-technique canvas painting. Int Biodeterior Biodegradation 2015;97:40-50.
 11. Senerovic L, Zivkovic MD, Veselinovic A, Pavic A, Djuran MI, Rajkovic S, Nikodinovic-Runic J. Synthesis and Evaluation of Series of Diazine-Bridged Dinuclear Platinum(II) Complexes through in Vitro Toxicity and Molecular Modeling: Correlation between Structure and Activity of Pt(II) Complexes. J Med Chem 2015;58:1442-1451.
 12. Veselinović JB, Kocić GM, Pavic A, Nikodinovic-Runic J, Senerovic L, Nikolić GM, Veselinović AM. Selected 4-phenyl hydroxycoumarins: in vitro cytotoxicity, teratogenic effect on zebrafish (Danio rerio) embryos and molecular docking study. Chem Biol Interact 2015;231:10-17.
 13. Guzik MW, Narancic T, Ilic-Tomic T, Vojnovic S, Kenny ST, Casey WT, Duane GF, Casey E, Woods T, Babu RP, Nikodinovic-Runic J, O'Connor KE. Identification and characterization of an acyl-CoA dehydrogenase from Pseudomonas putida KT2440 that shows preference towards medium to long chain length fatty acids. Microbiology 2014;160:1760-1771.
 14. Jovanovic P, Jeremic S, Djokic L, Savic V, Radivojevic J, Maslak V, Ivkovic B, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J. Chemoselective biocatalytic reduction of conjugated nitroalkenes: new application for an Escherichia coli BL21(DE3) expression strain. Enzyme Microb Technol 2014;60:16-23.
 15. Nikodinovic-Runic J, Mojic M, Kang YJ, Maksimovic-Ivanic D, Mijatovic S, Vasiljevic B, Stamenkovic VR, Senerovic L. Undecylprodigiosin conjugated monodisperse gold nanoparticles efficiently cause apoptosis in colon cancer cells in vitro. Journal of Materials Chemistry B 2014;2:3271-3281.
 16. Radivojevic J, Minovska G, Senerovic L, O'Connor K, Jovanovic P, Savic V, Tokic-Vujosevic Z, Nikodinovic-Runic J, Maslak V. Synthesis of gamma-nitroaldehydes containing quaternary carbon in the alpha-position using a 4-oxalocrotonate tautomerase whole-cell biocatalyst. Rsc Advances 2014;4:60502-60510.
 17. Stankovic N, Senerovic L, Ilic-Tomic T, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J. Properties and applications of undecylprodigiosin and other bacterial prodigiosins. Appl Microbiol Biotechnol 2014;98:3841-3858.
 18. Djokic L, Narancic T, Biocanin M, Saljnikov E, Casey E, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J. Phenol removal from four different natural soil types by Bacillus sp PS11. Applied Soil Ecol. 2013;70:1-8.
 19. Narancic T, Radivojevic J, Jovanovic P, Francuski D, Bigovic M, Maslak V, Savic V, Vasiljevic B, O'Connor KE, Nikodinovic-Runic J. Highly efficient Michael-type addition of acetaldehyde to beta-nitrostyrenes by whole resting cells of Escherichia coli expressing 4-oxalocrotonate tautomerase. Bioresour Technol 2013;142:462-468.
 20. Narancic T, Djokic L, Kenny ST, O'Connor KE, Radulovic V, Nikodinovic-Runic J, Vasiljevic B. Metabolic versatility of Gram-positive microbial isolates from contaminated river sediments. J Hazard Mater 2012;215-216:243-251.
Kontakt:

Војводе Степе 444а
Поштански фах 23,
11010 Београд, Србија
Тел:+381 11 3976034,
Факс:+381 11 3975808
lab05@imgge.bg.ac.rs