Истраживач приправник
Лабораторија за молекуларну биологију (ЛМБ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:  +381 65 397 66 58
Teл:    +381 11 397 66 58
Факс:   +381 11 397 58 08
E-mail: jovana.js@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2009 - Студент докторских студија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2009 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки Факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2012 - истраживач приправник, ЛМБ, ИМГГИ
2010 - 2012 - истраживач приправник, ЛМБ, ИМГГИ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Карактеризација протеина Анкрд2

Протеин Анкрд2 је локализован у механо-сензорном комплексу саркомере као и у једру мишићне ћелије. Има улогу регулатора транскрипције и сигналног молекула у механизмима који се активирају на стрес. Његова експресија је зависна од степена диференцираности мишићне ћелије и фазе развића организма. Циљ нашег истраживања је прецизно утврђивање експресионих профила и унутарћелијске локализације форми протеина Анкрд2 у нормалним условима и под дејством стресора користећи хумане и анималне модел системе. Један од аспеката испитивања је детерминација временског и просторног профила експресије овог протеина у зебра рибицама који претходно није описан. Наше истраживање ће допринети разумевању плејотропне функције протеина Анкрд2 у скелетним мишићима и срцу.