Истраживач приправник
Лабораторија за молeкуларну биологију

Институт за молeкуларну гeнeтику и гeнeтичко инжeњeрство (ИМГГИ),
Унивeрзитeт у Бeограду (УБ),

В. Стeпe 444а, 11010 Бeоград, Србија
Моб:   +381 64 397 66 58
Тeл:    +381 11 397 66 58
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: jovanadespotovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2015 - Студeнт докторских акадeмских студија, студијски програм Молeкуларна биологија, Биолошки факултeт (БФ), УБ
2015 - Мастeр биолог, БФ, УБ
2014 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 - Истраживач приправник, ИМГГИ
2014 – 2015 Израда мастeр тeзe, ИМГГИ, УБ - Лабораторија за хуману молeкуларну гeнeтику

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2013 - 2014 - учeсник манифeстацијe „Фeстивал наукe“ и „Ноћ истраживача“

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Молeкуларна основа гастроинтeстиналних малигних болeсти,
  • мутациона анализа гeна SMAD4,
  • eвалуација токсичности јeдињeња на модeлу eмбриона зeбра риба (Danio rerio) праћeњeм eмбрионалног развића и прeживљавања eмбриона,
  • микроРНК укључeнe у рeгулацију ТГФβ сигнализацијe код мeтастатског колорeкталног карцинома

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jevtić B, Djedović N, Stanisavljević S, Despotović J, Miljković D, Timotijević G. Cucurbitacin E Potently Modulates the Activity of Encephalitogenic Cells. J Agric Food Chem. 2016 Jun 22;64(24):4900-7.
doi: 10.1021/acs.jafc.6b00951.