Докторанд, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), Универзитет у Београду,
В. Степе 444а, 11010 Београд, Србија

Моб: +381 64 397 60 34
Тел: +381 11 397 60 34
Факс: +381 11 397 58 08
Е-mail: jelenaspasic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2015 - Студент докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду
2015 - Мастер биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2014 - Дипломирани биолог, Биолошки факутет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧKО ИСKУСТВО

2015 - докторанд, Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2014 - 2015 - мастер студент и волонтер, Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2014 - Интернационална ИАЕСТЕ стручна пракса у Департману за истраживање вируса, Манипал, Индија
2014 - волонтер, Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

ОСТАЛЕ АKТИВНОСТИ:

2016 - члан Друштва микробиолога Србије
2017 - члан Друштва молекуларних биолога Србије
2014 - 2015 - учесник манифестација "Фестивал Науке" и "Ноћ Истраживача"

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА:

  • Оптимизација процеса биотрансформације β-нитростирена коришћењем рекомбинантне 4-оксалокротонат таутомеразе
  • Биокаталитичи потенцијал Стрептомицета

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ:

Djokic L, Spasic J, Jeremic S, Vasiljevic B, Prodanovic O, Prodanovic R and Nikodinovic-Runic J. (2015) Immobilization of Escherichia coli cells expressing 4-oxalocrotonate tautomerase for improved biotransformation of β-nitrostyren, Bioprocess Biosyst Eng.; 38(12):2389-95