Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:  +381 65 397 62 12
Teл:   +381 11 297 62 12
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: jpopovic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Транскрипциона регулација експресије хуманог SОX14 гена")
2002 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1998 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2011 - Научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2001 - 2011 - Истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
1998 - 2001 - Истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2010 - Ембриолог у СГБ "Сретеновиц" Београд
1998 - Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Члан Друштва генетичара Србије и Друштва за неуронауке Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Карактеризација и функционална анализа одабраних хуманих SОX гена током развића и у малигној трансформацији, са посебним акцентом на SОX14 ген
  • Одређивање молекуларних механизама у којима учествују одабрани SОX гени
  • Регулација експресије одабраних хуманих SОX гена
  • Увођење молекуларно генетичких тестова у сфери репродуктивне медицине
  • Примена флуоресцентне ин ситу хибридизације (FISH) за детекцију нумеричких и структурних хромозомских аберација

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. Kovacevic-Grujicic N, Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. BMB Rep. 2014 Apr;47(4):197-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257117

Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells., Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M. PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e91852. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Construction and Functional Analysis of Novel Dominant_Negative Mutant of Human SOX18 Protein. M. Milivojevic, I. Petrovic, N. Kovacevic_Grujicic, J. Popovic, M. Mojsin, and M. Stevanovic, Biochemistry (Moscow), 2013, Vol. 78, No. 11, pp. 1287_1292.

TG-interacting factor (TGIF) downregulates SOX3 gene expression in the NT2/D1 cell line. Mojsin M, Popovic J, Kovacevic Grujicic N, Stevanovic M. J Genet Genomics. 2012 Jan;39(1):19-27.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293114

Members of the CREB/ATF and AP1 family of transcription factors are involved in the regulation of SOX18 gene expression. I.Petrović, N. Kovačević Grujičić, J. Popović, A. Krstić, M. Milivojević and M. Stevanović. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 2011, 63 (3), 517-525.

Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Biochem Genet. 2010 Aug;48(7-8):612-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863

Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. Popovic J, Klajn A, Petrovic I, Stevanovic M. Biochim Biophys Acta. 2010 May-Jun; 1799(5-6):411-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074681 

Remarkable evolutionary conservation of SOX14 orthologues. Popovic J, Stevanovic M. J Genet. 2009 Apr;88(1):15-24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19417540

Comparison of promoter regions of SOX3, SOX14 and SOX18 orthologs in mammals. DNA sequence. Kovacevic Grujicic N., Mojsin M., Djurovic J., Petrovic I., Stevanovic M., DNA Seq 2008. 19: 185-194 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17852354

Rapid detection and purification of sequence specific DNA binding proteins using magnetic separation. Mojsin M, Djurovic J, Petrovic I, Krstic A, Drakulic D, Savic T, Stevanovic M.. J. Serb. Chem. Soc. 2006. 71(2):135-141 Structural and functional characterization of the human SOX14 promoter.

Djurovic J, Stevanovic M. Biochim Biophys Acta. 2004 Oct 5;1680(1):53-9.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15451172