Виши научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику биљка

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ)
Универзитет у Београду (УБ)

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб: +381 64 2301599
Teл:   +381 11 3976414
Факс:  +381 11 3976414
E-mail: jelena.aleksic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 - 2012 - после-докторске студије, Лудwиг-Маxимилианс Универзитет (ЛМУ), Минхен, Немачка
2008 - доктор биолошких наука, Универзитет за природне ресурсе и примењене биолошке науке (Universität für Bodenkultur – BOKU), Беч, Аустрија
1999 - дипломирани биолог, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ), Србија

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ, Београд, Србија
2009
- научни сарадник, ИМГГИ, УБ, Србија
2004 - 2005 - научни сарадник, Институт за низијско шумартсво и животну средину, Универзитет у Новом Саду, Србија
2002 - 2005 - асистент, Катедра за хортикултуру, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом саду, Србија
2000 - волонтер, Катедра за физиологију биљака, БФ, УБ, Србија

РАДНО ИСКУСТВО

од 2012 - ментор и/или члан комисије за осам докторских дисертација на БФ, УБ (четири докторске дисертације одбрањене, четири докторске дисертације у току)
2012 - 2013 - руководилац међународног пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Француске финансираног од стране МПНТР, ФАБАГРАЛЕ, број пројекта 680-00-132/2012-09/15
од 2011 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Биологија на Катедри за морфологију и систематику биљака Института за ботанику и Ботаничке баште "Јевремовац”
2011 - 2015 - руководилац националног под-пројекта 173030-5 финансираног од стране МПНТР, Катедра за екологију и географију биљака Института за ботанику и Ботаничке баште Јевремовац”, ФБ, УБ, Србија
2010 - учесник националног пројекта 173005 финансираног од стране МПНТР, Лабораторија за молекуларну генетику биљака, ИМГГИ, УБ, Србија
2010 - научник у посети на Лудwиг-Маxимилианс Универзитету (ЛМУ), Минхен, Немачка

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТ   

2015 – стипендија Француске владе за боравак у Природњачком музеју у Паризу, Институт за систематику, еволуцију и биодиверзитет
2015 - Short-Term-Scientific-Mission (STSM) стипендија у оквиру COST Акције FP1202 за боравак у Институту за бионауке И биоресурсе (ИББР), Фиренца, Италија
2013 - Short-Term-Scientific-Mission (STSM) стипендија у оквиру COST Акције FP1202
2009 - учешће на летњој школи Ecological Genomics, Бертиноро, Италија
2007 - учешће на радионици Анализа молекуларне варијабилности, Загреб, Хрватска
2005 - 2008 - стипендија ОЕAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, http://www.oead.ac.at/_start/index_english.html
2005 - 2007 - стипендија Bioversity International (http://bioversityinternational.org/)
2005 - IPGRI радионица о шумском биодиверзитету, Пушкино, Русија
2000 - 2005 - стипендија Министарства за науку и животну средину Републике Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Научну каријеру сам започела у области класичне физиологије биљака а наставила у областима конзервационе биологије и популационе генетике (изучавања интра-специјских генетичких процеса), филогеније (супра-специјских генетичких односа), и филогеографије која повезује ове области. То се десило због тога што сам увидела да једино комбиновањем приступа ових различитих научних области, односно мултидисциплинарним приступом, могу стећи бољи увид у еволутивне односе биљних врста као и у генетичке и друге процесе који су довели до садашњег диверзитета биљних врста, и генетичке структуре и дистрибуције њихових популација. Радим углавном на природним популацијама и врстама са Балкана, који је генетички недовољно проучен центар диверзитета и ендемизма, али примењујем своје знање и на доместификоване биљне врсте и друге (хумане и анималне) системе.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Duc G, Aleksić JM, Marget P, Mikic A, Paull J, ReddenRJ, Sass O, Stoddard FL, Vandenberg A, Vishniakova M, Torres AM (2015): Faba bean. In: De Ron A.M. (ed.):Grain Legumes, Handbook of Plant Breeding Series. SpringerScience+Business Media, New York. pp. 141-178.

Bjedov I, Obratov-Petković D, Mišić D, Šiler B, Aleksić JM (2015) Genetic patterns in range-edge populations of Vaccinium species from the central Balkans: implications on conservation prospects and sustainable usage.Silva Fennica49 (4): 1-23.

Stojanović D, Aleksić MJ, Jančić I, Jančić R (2015) A Mediterranean herb in the continental Balkans: A plastid DNA-based phylogeographic survey of Salvia officinalis and its conservation implications. Willdenowia 45 (1): 103-118.

Šarac, Z, Dodoš T, Rajčević N, Bojović S, Marin P, Aleksić J (2015) Genetic patterns in Pinus nigra from the central Balkans inferred from plastid and mitochondrial data. Silva Fennica49 (5): 1-12.

Davidović S, Malyarchuk B, Aleksić MJ, Derenko M, Topalović V, Litvinov A, Stevanović M, Kovačević-Grujičić N (2015) Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. American Journal of Physical Anthropology 156: 449-465.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418795

Aleksić MJ, Banović B, Miljuš-Đukić J, Jovanović Ž, Mikić A, Ćupina B, Zlatković B, Anđelković S, Spanu I, Maksimović V (2015) A rapid and cost-effective procedure for delineation and utilization of genomic microsatellites for paralleled genotyping in Vicia faba. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 51 (1): 36–39.

Aleksić MJ, Geburek T (2014) Quaternary population dynamics of an endemic conifer, Picea omorika, and their conservation implications. Conservation Genetics 15: 87-107. []

Škondrić S, Aleksić MJ, Lakušić D (2014) Campanula cichoracea (Campanulaceae), a neglected species from the Balkan-Carpathian C. lingulata complex as inferred from molecular and morphological characters. Willdenowia 44: 77-96. []

Lockwood JD, Aleksić MJ, Zou J, Wang J, Liu J, Renner SS (2013) A new phylogeny for the genus Picea from plastid, mitochondrial and nuclear sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 717-727. []http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871916

Aleksić MJ, Geburek T (2010) Mitochondrial DNA reveals complex genetic structuring in a stenoendemic conifer Picea omorika [(Panč.) Purk.] caused by its long persistence within the refugial Balkan region. Plant Systematics and Evolution 285 (1-2): 1-11. []

Aleksić MJ, Schueler S, Mengl M, Geburek T (2009) EST-SSRs developed for other Picea species amplify in Picea omorika and reveal high genetic variation in two natural populations. Belgian Journal of Botany 142 (1): 89-95. []