Истраживач сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:     +381 65 3976 212
Teл:      +381 11 3976 212
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: jelenamarjanovic@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - Студент докторских студија, БФ, УБ
2012 - Мастер молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 - Истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2012 - 2014 - Истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2012 - Истраживач, Лабораторија за хуману молекуларну генетику, ИМГГИ, УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Анализа ефеката измењене експресије SOX2 гена на плурипотентност, пролиферацију, вијабилност, адхезију, миграцију и смрт NТ2/D1 ћелија.

Расветљавање интеракција између Wнт/β-катенин сигналног пута и SOXB1 гена у NТ2/D1 ћелијама.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Quercetin reduces pluripotency, migration and adhesion of human teratocarcinoma cell line NT2/D1 by inhibiting Wnt/β-catenin signaling. Mojsin M, Vicentic JM, Schwirtlich M,Topalovic V, Stevanovic M, Food and Function, 2014;5(10):2564-73 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138740

Expression Analysis of SOX14 during Retinoic Acid Induced Neural Differentiation of Embryonal Carcinoma Cells and Assessment of the Effect of Its Ectopic Expression on SOXB Members in HeLa Cells. Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic J. Plos One, 2014; 9(3): e91852. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Quercetin and lithium chloride modulate Wnt signaling in pluripotent embryonal carcinoma NT2/D1 cells. Mojsin M, Topalovic V, Marjanovic J, Stevanovic M. Archives of Biological Sciences, 2013; 65(1)201-209 http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-46641301201M#.VE9nmDTF-2Y