Фамилијарна или породична медитеранска грозница је наследна болест коју одликују учестали напади високе температуре удружени са болом у трбуху и /или болом у грудима и/или болом и отоком зглобова. Грозница се после неког времена спонтано повлачи (антибиотици не помажу). Болест се јавља код особа медитеранског порекла и са блиског истока, као што су Јевреји (Сефарди), Турци, Арапи и Јермени, али и у Италији, Шпанији и Турској. Узрок ове болести су мутације у FMF гену.

Лабораторија за молекуларну биомедицину врши анализу десетог егзона FMF гена у коме се налазе најчешће мутације (p.M680I, p.M694V, p.M694I, p.V726A).

За анализу је потребно доставити 2.5 мл пуне венске крви узете са 3.8% На-цитратом као антикоагулансом, при чему је могуће доставити и крв која је била претходно замрзнута. Узорак се може предати сваког радног дана у периоду од 10-13 часова. Такође, постоји могућност да се узорак пошаље брзом поштом. Време потребно да се анализа изврши је 10 радних дана. Резултат и рачун се шаљу на кућну адресу, а могу се такође подићи лично на Институту у периоду од 10-16 часова сваког радног дана.

Цене анализа са ПДВ-ом износе:

Молекуларна дијагностика фамилијарне медитеранске грознице – 7.500,00

Уплату извршити на жиро рачун Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:

160-350089-28 позив на број 01

са назнаком: Молекуларна дијагностика фамилијарне медитеранске грознице

КОНТАКТ:

др Маја Стојиљковић

др Соња Павловић

Тел: +381 11 3976 445

Моб: +381 65 3976 445

Фаџ: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs