Методом флуоресцентне in situ хибридизације врши се детекција хромозома или делова хромозома фиксираних на плочици. Ова метода се заснива на формирању хибрида између специфичне, флуоресцентно обележене ДНК пробе и одговарајуће комплементарне секвенце у биолошком материјалу, после чега се формирани хибриди детектују употребом микроскопа. 

Врста анализе:

1. Детекција нумеричких аберација хромозома 1, 13, 18, 21, X i Y

2. Детекција микроделеције 15q11

3. Детекција микроделеције 22q11 

Пријем узорака врши се искључиво уз захтев попуњен од стране лекара. 

 

Контакт: 

др Данијела Дракулић 

Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,
Универзитет у Београду

Војводе Степе 444а

Поштански фах 23

11010 Београд

Србија

Moб:   +381 65 397 62 12
Teл:    +381 11 397 62 12
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: danijeladrakulic@imgge.bg.ac.rs