Истраживач сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:    +381 65 3976212
Teл:     +381 11 3976212
Факс:   +381 11 397 58 08
E-mail: slobodandavidovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - Студент докторских студија, Молекуларна биологија, Биолошки Факултет, Универзитет у Београду
2010 - Дипломирани биолог, Биолошки Факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - Истраживач сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ИМГГИ),
Универзитет у Београду
2011 - 2013 - Истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ИМГГИ),
Универзитет у Београду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Анализа молекуларног диверзитета српске популације базирана на полиморфизмима митохондријалне ДНК.
  • Анализа цитотоксичног и антиканцерогеног потенцијала биоактивних једињења изолованих из гљива и биљака.

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ИМГГИ), УБ

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N, Am J Phys Anthropol. 2014 Nov 24. doi: 10.1002/ajpa.22670.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitochondrial+DNA+perspective+of+Serbian+genetic+diversity

Comparative evaluation of antimutagenic and antimitotic effects of Morchella esculenta extracts and protocatechuic acid. Stojkovic D, Davidovic S, Zivkovic J, Glamoclija J, , Stevanovic M, Ferreira I, Sokovic M, Front Life Sci. 2013; 7(3-4):218-223 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21553769.2014.901925#.VE9RwkAsExE

Mycotherapy of Cancer: An Update on Cytotoxic and Antitumor Activities of Mushrooms, Bioactive Principles and Molecular Mechanisms of their Action. Popovic V, Zivkovic J, Davidovic S, Stevanovic M, Stojkovic D Curr Top Med Chem. 2013; 13(21):2791-806 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mycotherapy+of+Cancer%3A+An+Update+on+Cytotoxic+and+Antitumor+Activities+of+Mushrooms%2C+Bioactive+Principles+and+Molecular+Mechanisms+of+their+Action

Direct PCR Amplification of the HVSI Region in Mitochondrial DNA from Buccal Cell Swabs. Kovacevic-Grujicic N, Davidovic S, Takic D, Mojsin M, Stevanovic M, Archives of Biological Sciences. 2012; 64(3):851-858 http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-46641203851K&AspxAutoDetectCookieSupport=1#.VE9UkUAsExE