Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (ЛМГЕМ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:  +381 65 397 60 34
Тел:  +381 11 397 60 34
Факс:      +381 11 397 58 08
E-mail: sanjajeremic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2013 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ), (Теза: Механизми толеранције слободноживећих бактерија и бактерија у биофилмовима на тешке метале)
2007 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 - Научни сарадник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ
2011 - 2014 - Истраживач сарадник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ
2007 - 2011 - Истраживач приправник, ЛМГЕМ, ИМГГИ, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Учешће на пројектима популаризације науке:

Ноћ истраживача - Researchers' Night “SCIMFONICOM 2.013” (FP7-PEOPLE-2013-NIGHT 609724, 2013)
Ноћ истраживача - Researchers' Night “SCIMFONICOM” (FP7-PEOPLE-2012-NIGHT 316471, 2012)
Ноћ истраживача - Researchers' Night Fever "RENIFEVER" (EU, CSA-SA, FP7-PEOPLE-2011-NIGHT- 287432, 2011)
Мала школа ДНКлогије (MNTRS, 2010)
Мала школа ДНКлогије (MNTRS, 2009)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Метагеномика (проучавање бактеријског диверзитета без култивације бактерија)
  • Толеранција на тешке метале (изолација и карактеризација бактерија толерантних на тешке метале, механизми толеранције, толеранција бактеријских биофилмова на тешке метале, биоремедијација)
  • Биокатализа (експресија протеина, лаказе, липазе, биотрансформације, развој и оптимизација биокаталитичких процеса)

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jovanović P, Jeremić S, Đokić L, Savić V, Radivojević J, Maslak V, Ivković B, Vasiljević B, Nikodinovic-Runić J. Chemoselectivebiocatalytic reduction of conjugated nitroalkenes: New application for an Escherichia coli BL21(DE3) expression strain. Enz Microb Technol (2014) 60C, 16-23.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24835095

Bajkić S, Narančić T, Đokić L, Đorđević D, Nikodinović-Runić J, Morić I, Vasiljević B. Microbial diversity and isolation of multiple metal tolerant bacteria from surface and underground pit within Copper mining and smelting complex Bor. Arch Biol Sci (2013) 65(1),375-386. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0354-46641301375B#.VE5TI2fZtSo

Đokić L, Narančić T, Nikodinović-Runić J, Bajkić S, Vasiljević B. Four Bacillus sp. soil isolates capable of degrading phenol, toluene, biphenyl, naphthalene and other aromatic compounds exhibit different aromatic catabolic potentials. Arch Biol Sci (2011) 63 (4), 1057-1067. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-46641104057D#.VE5UZ2fZtSo

Morić I, Savić M, Ilić-Tomić T, Vojnović S, Bajkić S, Vasiljević B rRNA methyltransferases and their role in resistance to antibiotics. J Med Biochem (2010) 29, 1-5. http://www.degruyter.com/view/j/jomb.2010.29.issue-3/v10011-010-0030-y/v10011-010-0030-y.xml

Vojnović S, Ilić-Tomić T, Savić M, Bajkić S, Morić I, Vasiljević B. Comparative analysis of 16S rRNA methyltransferases conferring resistance to aminoglycoside antibiotics in producing strains, in: Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology Vol. 1(2010), (Ed. A. M. Vilas), Formatex Research Center, Spain, pp. 501-508.

Morić I, Bajkić S, Savić M, Ilic-Tomić T, Conn GL, Vasiljević B. Heterologous Escherichia coli expression, purification and characterization of the GrmA aminoglycoside-resistance methytransferase. Protein J (2009) 28, 326-332. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 19763405