Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 64 6860274
Teл:     +381 11 3975960
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: sanja.mihajlovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2010 - доктор биолошких наука, Карл-Франценс Универзитет у Грацу (КФУ), Аустрија
(""R1 CouplingProteinRegulatoryEffectsattheEarlyStageoftheConjugativeDNAProcessing"")
2004 - дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ)

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2011 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2010 - 2011 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2008 - истраживач сарадник, Одсек за молекуларну биологију, Медицински факултет, Универзитет у Кантабрији и Институт за биомедицину и биотехнологију у Кантабрији, Сантандер, Шпанија
2005 - 2010 - истраживач сарадник, Институт за молекуларно-биолошке науке, КФУ, Грац, Аустрија
2005 - 2006 - истраживач сарадник, Одсек за молекуларну биологију, Медицински факултет, Универзитет у Кантабрији и Институт за биомедицину и биотехнологију у Кантабрији, Сантандер, Шпанија

РАДНО ИСКУСТВО

2012 - 2013 - руководилац пројекта Диверзитет и дистрибуција плазмида млечнокиселинских бактерија
(Међувладин програм научно-технолошке сарадње између Србије и Краљевине Шпаније, бр. 451-03-02635/2011-14/8)
2010 - 2011 - руководилац лабораторије за микробиологију, Анахем д.о.о, Београд, Србија

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2010 - члан удружења микробиолога Србије
2008 – 2010 - члан удружења Међународног друштва за плазмидну биологију и друге мобилне генетичке елементе.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Terzic-Vidojevic A, Mihajlovic S, Uzelac G, Veljovic K, Tolinacki M, Nikolic M, Topisirovic L, Kojic M. (2014) Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Travnik young cheeses, sweet creams and sweet kajmaks over four seasons.Food Microbiol. 39:27-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24387849

Terzić-Vidojević A,, Mihajlović S., Uzelac G., Golić N., Fira Đ., Kojić M., Topisirović Lj.
(2014) Identification and characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal white brined Golija cows’ milk cheeses.Arc Biol Sci 66(1):179-192. http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=2201

Stanković S., Mihajlović S., Draganić V., Dimkić I., Vukotić G., Berić T., Fira Đ. (2012) Screening for the presence of biosynthetic genes for antimicrobial lipopeptides in natural isolates of Bacillus sp. Arc Biol Sci 64 (4):1425-1432. http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=1836

LangS, GruberK, MihajlovicS, ArnoldR, GruberCJ, SteinlechnerS, JehlMA, RatteiT, FröhlichKU, ZechnerEL. (2010) Molecular recognition determinants for type IV secretion of diverse families of conjugative relaxases.MolMicrobiol. 78(6):1539-55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21143323                                                                  

Mihajlovic S, Lang S, Sut MV, Strohmaier H, Gruber CJ, Koraimann G, Cabezón E, Moncalián G, de la Cruz F, Zechner EL. (2009) Plasmid r1 conjugative DNA processing is regulated at the coupling protein interface. J Bacteriol 191: (22):6877-87. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19767437

Sut, M.V., Mihajlovic, S., Lang, S., Gruber, C.J., and Zechner, E.L. (2009) Protein and DNA effectors control the TraI conjugative helicase of plasmid R1. J Bacteriol 191: 6888-6899. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19767439