Студент докторских студија
Лабораторија за молекуларну биологију

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 64 397 66 58
Teл:     +381 11 397 66 58
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: sandra.d@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2011 - студент докторских студија, студијски програм Молекуларна биологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2011 - Дипломирани биолог, Биолошком факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2012 - стипендија за укључивање у реализацију научноистраживачког пројекта Министарства просвете и науке у оквиру Програма основних истраживања, Република Србија

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - 2014 - учешће на пројекту Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа- структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера, 173008, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2012 - 2013 - учесник манифестације „Дан ДНК“ у организацији Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство под покровитељством ГО Стари град
2012 - 2014 - учесник манифестације „Ноћ истраживача“ у организацији Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство под покровитељством Европске комисије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Изучавање корелације генотипа са фенотипом у наследним болестима
Генетски фактори ризика и молекуларни механизми инфламаторних процеса у болестима плућа
Туморска имунологија и импликације цитокина у имунској толеранцији на туморске антигне
Молекуларни механизми гаметогенезе и генетски фактори ризика у настанку стерилитета код мушкараца и жена