Председник Научног већа:

др Марија Мојсин, виши научни сарадник

Чланови Научног већа:
 1. др Бранка Васиљевић, научни саветник
 2. др Соња Павловић, научни саветник
 3. др Драгица Радојковић, научни саветник
 4. др Милан Којић, научни саветник
 5. др Ивана Страхинић, научни саветник
 6. др Наташа Голић, научни саветник
 7. др Гордана Никчевић, научни саветник
 8. др Јелена Беговић, виши научни сарадник
 9. др Снежана Којић, виши научни сарадник
 10. др Јелена Самарџић, научни сарадник
 11. др Наташа Ковачевић Грујичић, научни сарадник, заменик председника
 12. др Ивана Морић, научни сарадник
 13. др Јелена Кушић Тишма, научни сарадник
 14. др Јелена Поповић, научни сарадник
 15. др Бранка Зукић, виши научни сарадник
 16. др Љиљана Ракићевић, виши научни сарадник, заменик председника
 17. др Маја Стојиљковић, виши научни сарадник
 18. др Лидија Шенеровић, виши научни сарадник