Секретар Института

Виолета Евтов, дипл. правник
+381 11 3975 744
факс: +381 11 3975 808
beogene@imgge.bg.ac.rs 


Послови јавних набавки
Рачуноводствени послови

Матија Кликовац, дипл.економиста
+381 11 3975 744
klikovacm@imgge.bg.ac.rs 


Референт за административне кадровске и финансијске послове

Милица Пецолд
+381 11 3975 744
beogene@imgge.bg.ac.rs 


Руководилац рачуноводствено финансијске службе

Маја Јевтић, дипл. економиста
+381 11 3976 065
majajevtic@imgge.bg.ac.rs 


Самостални референт материјално – финансијских и обрачунских послова

Душко Вујић,
+381 11 3976 065
duskovujic@eunet.rs 

administracija