Адреса

Војводе Степе 444a
Поштански фах 23,
11010 Београд, Србија

Телефон

+381 11 3975744

Фах

+381 11 3975808

Email

beogene@imgge.bg.ac.rs

ПИБ: 101736673

МАТИЧНИ БРОЈ: 07093977

Како до нас

Аутобуси: 25, 25P, 33, 39, E9