Одељење за гајење и трансформацију биљака располаже опремом за одржавање биљних култура ин витро, ламинаром неопходним за стерилан рад и апаратуром за хидропонично гајење биљака.

Хидропонични системи су посебно погодни за испитивање утицаја дефицита есенцијалних елемената, као и токсичних метала на раст и развиће биљака. Ћелијска линија дувана BY2 се користи у експериментима транзијентне експресије и анализе регулације генских промотора.