Једна од редовних активности Института, под покровитељством Научног већа, је одржавање научних семинара и гостујућих предавања, сваког уторка у 15х у трајању од 60 минута.

На научним семинарима се у годишњим циклусима презентује рад лабораторија.

Истраживачи презентују резултате својих истраживања и информишу запослене у ИМГГИ о текућим пројектима, сарадњама, објављеним радовима, променама у структури сарадника.

У терминима семинара одржавају се и предавања истраживача из других научних и образовних институција из земље и иностранства, са циљем успостављања нових сарадњи и интензивирања постојећих.

  • Семинари у Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство неће се одржавати  до октобра.