НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

У 2017. години ИМГГИ је организовао Конкурс за средњошколски научно-истраживачки рад у области молекуларне микробиологије. Победник конкурса је Милош Николић, ученик четвртог разреда Шабачке гимназије, чија је идеја за истраживачки рад била да испита могућност поправке оштећене ДНК у одсуству гена одговорних за стварање протеинских комплекса RecBCD и RecFOR који учествују у репарацији ДНК код бактерија.

ПРОГРАМ БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Намењен је ученицима од 1. до 4. разреда гимназија и средњих стручних школа који паралелно са редовном наставом желе да стекну додатна знања и да се упознају са научно-истраживачким радом у области природних наука. Овај програм ИМГГИ реализује у сарадњи са Регионалним центром за таленте Београд 2 од 2011. године са циљем да потенцијалне будуће студенте биолошких, хемијских и сродних факултета упозна са савременим мултидисциплинарним приступом у овој области истраживања. Садржаји у склопу програма се реализују у периоду од 1. септембра до 15. јуна у Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство и отворени су и за заинтересоване средњошколце који нису чланови Центра.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД у склопу програма је могуће урадити или у ИМГГИ или у некој другој научној установи. Сваки полазник од руководиоца програма може добити помоћ око припреме, израде и писања рада, као и савет за проналажење ментора и установе у којој би рад могао бити урађен. Консултације се могу обавити у ИМГГИ радним даном у термину који полазник претходно договори са руководиоцем програма.

ОД ПОЛАЗНИКА СЕ ОЧЕКУЈЕ само да имају добру вољу и жељу да се прикључе програму. Није потребно никакво посебно предзнање, очекује се само најосновније познавање принципа природних наука. Ниједна од активности није обавезна и полазници могу сами да организују свој рад у оквиру програма у складу са својим интересовањима, другим активностима и обавезама. Активности се организују у договору са руководиоцем програма на основу интересовања и потреба полазника.

САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ који се реализују у оквиру програма су:

  • Обрада актуелних тема из области природних наука кроз предавања у ИМГГИ и другим научним и културним установама;
  • Упознавање са савременом методологијом која се користи у биологији и хемији кроз демонстрационе вежбе у ИМГГИ и приликом посета институтима и факултетима;
  • Савладавање академских вештина и практичних аспеката научно-истраживачког рада (читање и писање сажетака и радова, планирање истраживачких пројеката, обрада резултата, презентовање радова);
  • Усвајање научног метода и развој критичког мишљења решавањем истраживачких задатака и израдом мини-пројеката кроз интерактивне радионице и рад у групама;
  • Учешће у организацији и реализацији научно-популарних манифестација и ангажовање полазника у својству демонстратора и волонтера.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ се врши слањем попуњеног обрасца руководиоцу програма, Александри Николић на адресу центарзаталенте@имгге.бг.ац.рс. Сви ученици који доставе пријаву биће позвани на разговор у термину по договору. Сви пријављени полазници могу учествовати у предавањима и радионицама, а одабир полазника који ће бити укључени у научно-истраживачки рад врши руководилац програма. Полазници заинтересовани за израду научно-истраживачког рада треба да се пријаве најкасније до 10. септембра 2017. године, а пријављивање за све остале активности могуће је током целе школске године.

docКликните да би преузели Пријаву за програм билогије и хемије за средњосколце

На International Conference of Young Scientists представљени су следећи радови урађени у ИМГГИ:

  • 2012 - Невенка Радић, ученица IV разреда Шесте београдске гимназије

"Angelman syndrome diagnosis: FISH analysis of chromosome 15 microdeletion"

ментор: др Јелена Поповић, Лабораторија за хуману молекуларну генетику

  • 2013 - Лазар Милин, ученик IV разреда Четрнаесте београдске гимназије

"Isolation of metal resistant bacteria from soil"

ментор: др Ивана Морић, Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама

  • 2014 - Михајло Стошић, ученик IV разреда Медицинске школе Београд

"Influence of plasma on conformation of plasmid DNA"

ментор: др Ива Прунер, Лабораторија за молекуларну биологију

Полазници Програма биологије и хемије учествовали су у бројним радионицама у организацији ИМГГИ, а у склопу манифестација Ноћ истраживача и Дан ДНК.