Летњи програм обуке у ИМГГИ организује се сваке године током јула или августа.

Овај програм омогућава интензиван двонедељни тренинг за студенте заинтересоване за научну каријеру у области "life science". У склопу програма полазници стичу теоријско знање и експерименталне вештине неопходне за основне манипулације и анализе нуклеинских киселина и протеина.

Обука укључује следеће базичне технике молекуларне биологије: изолацију ДНК, РНК и протеина, ПЦР методу, секвенцирање ДНК са обрадом секвенци, реверзну транскрипцију и Реал Тиме ПЦР, есеје за анализу ензимске активности, Wестерн блот и имунобојења, култивацију бактерија, трансформацију и изолацију плазмидне ДНК и рад са еукариотским ћелијама у култури.

Студенти стичу искуство у лабораторијском раду под менторством неког од искусних истраживача из ИМГГИ. На крају обуке полазници добијају потврду о завршеном тренингу у ИМГГИ. Цена курса је 920 Евра.

Летњи програм обуке намењен је првенствено студентима из иностранства, док студенти факултета Универзитета у Београду лабораторијску праксу могу стећи током године кроз многобројне програме и сарадње њихових факултета и ИМГГИ.

Информације о овогодишњем програму:
pdfSummer training program

Контакт: courses@imgge.bg.ac.rs